MERCOR SA (16/2020) Uchwały powzięte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "MERCOR" S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

01.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 16/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "MERCOR" S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości, treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z planowanych punktów porządku obrad. Wszystkie poddane głosowaniu uchwały zostały podjęte.

Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna:

§19 ust.1 pkt 6 - 9 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz