ADIUVO INVESTMENTS SA (17/2020) Informacja nt. raportów rocznych opublikowanych przez Adiuvo Investments S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

01.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 17/2020

Działając na podstawie § 15 ust. 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Emitent] informuje, że opublikowane w dniu 30 czerwca 2020 r. w godzinach nocnych Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego z uwagi na problemy techniczne nie zawierało podpisu elektronicznego, wobec czego w dniu dzisiejszym nastąpi ponowna publikacja raportów rocznych z podpisanym elektronicznie ww. sprawozdaniem oraz pozostałymi elementami raportów rocznych opublikowanymi w dniu wczorajszym. Jedocześnie Emitent informuje, że dokonane uzupełninie podpisów nie ma wpływu na wyniki finansowe Emitenta zaprezentowane w opublikowanych raportach rocznych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz