PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR SA (15/2020) ZWZA 27-06-2020 r. lista akcjonariuszy powyżej 5% - korekta 2

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

01.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 15/2020

Zarząd Hydrotor S.A. informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS Hydrotor S.A., które odbyło się w dniu 27 czerwca 2020 r.:

1. Pan Ryszard Bodziachowski wraz z osobą bliską posiadający na tym ZWZA 402.900 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 402.900 głosów stanowiących 21,286% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 13,284% ogólnej liczby głosów,

2. Pan Mariusz Lewicki wraz z osobą bliską posiadający na tym ZWZA 358 888 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 358.888 głosów stanowiących 18,961% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 11,833% ogólnej liczby głosów,

3. PKO Parasolowy - Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadający na tym ZWZA 348.650 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 348.650 głosów stanowiących 18,420% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 11,496% ogólnej liczby głosów.

4. Państwo Andrzej i Danuta Guzowscy posiadający łącznie na tym ZWZA 111.478 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 111.478 głosów stanowiących 5,890 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 3,676% ogólnej liczby głosów.

5. Pan Wacław Kropiński posiadający na tym ZWZA 83.405 akcji imiennych uprawnionych do wykonania 417.025 głosów stanowiących 22,032 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 13,750% ogólnej liczby głosów,

6. Pani Irena Kubiszewska posiadająca na tym ZWZA 19.900 akcji imiennych uprawnionych do wykonania 99.500 głosów stanowiących 5,257 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 3,281% ogólnej liczby głosów,

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz