CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (24/2020) Informacja o sprzedaży

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA (24/2020) Informacja o sprzedaży lokali usługowych i lokali mieszkalnych za II kwartał 2020 roku w ramach działalności deweloperskiej.

01.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 24/2020

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż po zakończeniu w dniu 1 lipca 2020r. agregacji danych cząstkowych spółka zależna Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa ("spółka zależna") przekazała Emitentowi informację nt. wyników sprzedaży lokali usługowych i lokali mieszkalnych w ramach inwestycji deweloperskiej Nowa 5 Dzielnica w Krakowie. Proces sprzedaży w ramach ww. inwestycji został rozpoczęty w marcu 2017 roku.

Emitent informuje, iż spółka zależna w II kwartale 2020 roku zawarła 37 umów deweloperskich i umowy przedwstępne sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali usługowych. Łącznie w II kwartale 2020 roku spółka zależna zawarła 17 umów przenoszących własność lokali mieszkalnych.

W związku z opisanym w RB 15/2020 odstąpieniem przez spółkę od zawartych przedwstępnych umów sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali usługowych opisanych w RB 8/2020, Narastająco w 2020 roku Spółka Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa zawarła 75 umów deweloperskich i przedwstępnych (w tym na dzień 30 czerwca br. 1 umowa deweloperska zawarta w II kwartale 2020 roku, przekształciła się w umowę przenoszącą własność mieszkania). Łącznie w 2020 roku spółka zależna zawarła 27 umów przenoszących własność lokali mieszkalnych.

Ponadto na dzień 30 czerwca 2020 roku spółka zależna była stroną 5 umów rezerwacyjnych, które wymagają przekształcenia w umowy deweloperskie.

Emitent wyjaśnia, że liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym Grupy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. wyniesie 27 sztuk (27 lokali mieszkalnych) Zgodnie z polityką rachunkowości Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa, spółka zależna uznaje, że transfer ryzyk, kontroli i korzyści następuje w chwili podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność nabywanej nieruchomości. W momencie rozpoznania przychodów ze sprzedaży spółka zależna rozpoznaje i przypisuje techniczny koszt wytworzenia danej powierzchni, pomniejszając zapasy w proporcji udziału sprzedawanego lokalu w łącznym metrażu sprzedawanych lokali.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz