VIVID GAMES SA (31/2020) Zawarcie umowy sprzedaży platformy QUASU

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

01.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 31/2020

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. w restrukturyzacji (dalej jako: "Spółka", "Emitent"), informuje, że w dniu 1 lipca 2020 Emitent zawarł umowę, na podstawie której Emitent dokonał sprzedaży i przeniesienia praw do wszystkich składników platformy testów automatycznych QUASU za cenę 250 000 USD (dwieście pięćdziesiąt tysięcy dolarów amerykańskich).

Umowa została zawarta z niezależnym od Spółki podmiotem zajmującym się świadczeniem usług testów jakości, będącym spółką należącą do grupy kapitałowej z centralą w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Emitent przenosi na nabywcę wszelkie prawa do platformy QUASU i związanych z nią technologii i nie będzie uczestniczył w dalszym rozwoju platformy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz