Skrót wiadomości - piątek, 31 lipca

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

01.08. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Referencyjna stopa procentowa w Polsce powinna w 2021 r. wzrosnąć do ok. 1,50 proc. z uwagi na zagrożenie podwyższonej inflacji i negatywne efekty wcześniejszych obniżek kosztu pieniądza - powiedział PAP Biznes członek RPP Jerzy Kropiwnicki. Jego zdaniem w przyszłym roku PKB Polski może wzrosnąć o ok. 3,6 proc.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2020 r. wzrosły o 3,1 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły o 0,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny w szacunku flash.

Nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego w 2019 r. wyniosła 1,2 mld euro - podał w piątek Główny Urząd Statystyczny.

W drugiej połowie marca zaobserwowano rozpoczęcie procesu zmiany koniunktury na rynku pracy - napisał GUS w opracowaniu.

NBP ma jeszcze przestrzeń do luzowania polityki pieniężnej - napisał w artykule dla Dziennika Gazety Prawnej prezes NBP Adam Glapiński.

Produkt Krajowy Brutto w strefie euro w II kwartale 2020 r. spadł o 12,1 proc. kdk - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Eurostat w I wyliczeniu.

Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 0,4 proc. w VII w ujęciu rdr, po wzroście w VI o 0,3 proc. - podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w I wyliczeniu.

Sprzedaż detaliczna w Niemczech w VI spadła o 1,6 proc. mdm - poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden.

Produkt Krajowy Brutto Francji spadł o 13,8 proc. w II kwartale 2020 r. kdk - poinformował urząd statystyczny Insee w I wyliczeniu.

Wydatki konsumentów we Francji w VI 2020 r. mdm wzrosły o 9,0 proc., podczas gdy w poprzednim miesiącu wzrosły o 37,4 proc., po korekcie z +36,6 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny INSEE w Paryżu.

Produkt Krajowy Brutto Hiszpanii spadł o 18,5 proc. w II kwartale 2020 r. kdk - poinformował urząd statystyczny Instituto Nacional de Estadistica (INE).

Produkt Krajowy Brutto Włoch spadł o 12,4 proc. w II kwartale 2020 r. kdk - poinformował urząd statystyczny Instituto Nazionale di Statistica ISTAT.

Produkt Krajowy Brutto Czech spadł o 8,4 proc. w II kwartale 2020 r. kdk - poinformował urząd statystyczny we wstępnych danych. Oczekiwano -10,1 proc. wobec -3,4 proc. w I kw.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Chin, w VII wyniósł 54,2 pkt. wobec 54,4 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w wyliczeniach biura statystycznego i Federacji Logistyki i Zakupów.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, w VII wyniósł 51,1 pkt. wobec 50,9 pkt. miesiąc wcześniej - podano w wyliczeniach biura statystycznego i Federacji Logistyki.

Produkcja przemysłowa w Japonii w VI 2020 r. wzrosła o 2,7 proc. mdm - podało Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu w I wyliczeniu.

Wydatki amerykańskich konsumentów w czerwcu wzrosły o 5,6 proc. mdm po wzroście o 8,5 proc. mdm miesiąc wcześniej, po korekcie z 8,2 proc. - podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu.

Deflator PCE w USA w czerwcu wyniósł 0,8 proc. rdr, wobec 0,5 proc. rdr miesiąc wcześniej i konsensusu na poziomie 0,9 proc. - podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu.

Indeks aktywności sektora wytwórczego (PMI) w rejonie Chicago wzrósł w lipcu do 51,9 pkt. z 36,6 pkt. w poprzednim miesiącu - podał MNI, dostawca danych.

Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w lipcu wyniósł 72,5 pkt. - podano w końcowym wyliczeniu. Analitycy szacowali, że wskaźnik wyniesie 72,9 pkt. wobec wstępnego odczytu na poziomie 73,2 pkt.

BUDŻET, DŁUG

Narodowy Bank Polski na piątkowym przetargu, w ramach operacji podstawowej, sprzedał 7-dniowe bony za 163,8 mld zł - wynika z danych NBP. To kolejny historyczny rekord wielkości regularnego przetargu bonów NBP.

Ministerstwo Finansów w sierpniu planuje jeden przetarg zamiany obligacji (6 VIII), nie planuje przetargów sprzedaży obligacji ani przetargów sprzedaży bonów skarbowych - podał resort finansów w komunikacie.

W czerwcu '20 inwestorzy zagraniczni zmniejszyli udział w polskie obligacje o 4,4 mld zł - podał resort finansów w komunikacie.

Wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji skarbowych w czerwcu 2020 roku spadła o 1,2 proc. mdm i wyniosła 663,4 mld zł - podało Ministerstwo Finansów.

NBP planuje w sierpniu przeprowadzić 1 przetarg obligacji typu outright buy - w dn. 19 sierpnia - podał NBP w komunikacie. Harmonogram operacji otwartego rynku NBP na sierpień przewiduje regularne emisje 7-dniowych bonów. NBP może ponadto przeprowadzić operacje repo, jeżeli uzna to za konieczne.

Projekt zapisów ustawy dotyczącej estońskiego CIT trafił do prekonsultacji - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Finansów. Propozycje zmian legislacyjnych MF - materiały robocze, które mogą ulec zmianie w toku konsultacji i na ścieżce legislacyjnej - załączamy do niniejszej depeszy.

Rząd Niemiec uważa, że postawione przez Federalny Trybunał Konstytucyjny warunki udziału niemieckiego banku centralnego Bundesbank w zakupywaniu przez Europejski Bank Centralny obligacji państwowych zostały spełnione - potwierdził w piątek agencji dpa rzecznik ministerstwa finansów.

GIEŁDA

Wzrosty głównych indeksów giełdowych z pierwszej części dnia osłabły w końcówce sesji, kiedy to do handlu dołączyli inwestorzy z USA. Wyjątek stanowił indeks małych spółek, który odrobił większość czwartkowego spadku.

Na piątkowym zamknięciu WIG20 wzrósł o 0,25 proc. do 1.767,54 pkt., WIG zwyżkował o 0,89 proc. do 50.468,16 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,71 proc. do 3.563,59 pkt. Najmocniej zyskał sWIG80 - 4,05 proc. do 14.427,58 pkt.

W pierwszym półroczu 2020 r. wartość obrotów akcjami na rynku głównym GPW wyniosła rekordowe 131 mld zł - poinformowała giełda w komunikacie. Największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się branże: finanse, handel i usługi oraz paliwa i energia.

Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów pokazują, że odsetek inwestorów spodziewających się w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW spadł o 2,9 pkt. proc. do 44,8 proc. Odsetek respondentów oczekujących trendu spadkowego wzrósł z kolei o 3,2 pkt. proc. do 25,9 proc. - podało Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w komunikacie.

SPÓŁKI

PGNiG szacuje skonsolidowany zysk netto w II kw. na 5,14 mld zł wobec 0,27 mld zł przed rokiem - podała spółka w komunikacie. Średnia prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes wynosiła 5,11 mld zł.

Grupa Azoty szacuje, że skonsolidowany zysk netto w drugim kwartale 2020 roku wzrósł do 105,6 mln zł wobec 72,1 mln zł przed rokiem - podała spółka w komunikacie. Przychody wyniosły 2,269 mld zł wobec 2,74 mld zł rok wcześniej.

Tauron Dystrybucja w pierwszym półroczu 2020 roku przyłączył do sieci energetycznej 34.632 mikroinstalacje o łącznej mocy 235 MW. Tylko jedna z nich została wykonana w technologii innej niż fotowoltaiczna. Była to technologia biogazu rolniczego - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Portfel zamówień Asseco Business Solutions na 2020 rok po pierwszym półroczu wyniósł 207,5 mln zł, czyli 75,8 proc. sprzedaży za 2019 rok. Portfel jest o ok. 5 proc. wyższy niż przed rokiem - poinformował podczas wideokonferencji członek zarządu Mariusz Lizon.

Polska Grupa Energetyczna kupiła od Enterprise Investors leżącą w województwie łódzkim farmę wiatrową Skoczykłody o łącznej mocy 36 MW - podała grupa w komunikacie. Wartość transakcji wyniosła 50 mln euro.

Oferta grupy Polimex Mostostal została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu ENGIE EC Słupsk na budowę wysokosprawnego źródła gazowego w kogeneracji o mocy do 20 MW - podała spółka w komunikacie. Wartość oferty wynosi 99,8 mln zł netto.

Ovid Works zadebiutował w piątek na rynku NewConnect. Do godz. 11.40 na akcjach spółki nie przeprowadzono żadnej transakcji.

W związku z żądaniem zgłoszonym przez KNF zarząd giełdy postanowił zawiesić na głównym rynku GPW obrót akcjami oraz prawami do akcji Gaming Factory - podała giełda w uchwale zarządu. KNF poinformowała, że powodem zawieszenia jest brak przekazania przez spółkę raportu za pierwszy kwartał 2020 r.

PKP Cargo w okresie styczeń-czerwiec przewiozło 39,3 mln ton towarów, co oznacza spadek rdr o 21,3 proc. - podała spółka w komunikacie prasowym.

Columbus Energy zawarł umowy nabycia 100 proc. udziałów w spółkach Greenprojekt 6, Greenprojekt 18, Ecowolt, Ecowolt 7 oraz Sun Energy Invest realizujących przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 20 MW - podała spółka w komunikacie.

Zarząd Trans Polonii rekomenduje wypłatę dywidendy na poziomie 0,09 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Łącznie na ten cel miałoby trafić 2,04 mln zł.

W pierwszym półroczu br. działająca na południu Polski firma Tauron Dystrybucja przyłączyła do sieci energetycznej ponad 34,6 tys. mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy 235 megawatów. To przeszło dwukrotnie więcej niż w całym zeszłym roku.

Carpathia Capital chce wypłacić z zysku netto za 2019 rok dywidendę w wysokości 322 tys. zł, co daje 0,08 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku podejmie walne zgromadzenie spółki zwołane na 27 sierpnia.

Synektik zawarł z firmą Genomtec umowę o współpracy, zgodnie z którą giełdowa spółka zostanie dystrybutorem produktów Genomtec, w tym testu genetycznego w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 - podała spółka w komunikacie.

Nowe ognisko koronawirusa w woj. łódzkim wykryto w zakładach produkcyjnych Wielton SA w Wieluniu. Dyrektor Biura Wojewody Łódzkiego Marta Modlińska poinformowała w piątek PAP, że do tej pory wśród pracowników fabryki potwierdzono ponad 50 przypadków zakażenia.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej nałożył na Bank Ochrony Środowiska karę administracyjną w wysokości 4,5 mln zł za niedopełnienie obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz dokumentowania zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego - poinformował bank w komunikacie.

Filip Paszke, menedżer z blisko 25-letnim doświadczeniem na rynku kapitałowym, dołączy do rady nadzorczej NWAI Domu Maklerskiego - poinformował NWAI w komunikacie prasowym. Paszke ma pomóc w zwiększeniu ekspozycji spółki na rynek akcji.

Skorygowany zysk na akcję Caterpillar wyniósł w II kw. 1,03 USD - podała spółka w raporcie kwartalnym. Oczekiwano 65 centów.

Skorygowana strata na akcję Exxon Mobil w II kw. wyniosła 70 centów - podała spółka w raporcie kwartalnym. Analitycy oczekiwali straty w wysokości 62 centów.

WALUTY

W przyszłym tygodniu para walutowa EUR/PLN powinna ustabilizować się na poziomie powyżej 4,40 - ocenił starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski. Rentowności polskich obligacji powinny pozostać na niskich poziomach z możliwością lekkiego spadku o około 5 pb na długim końcu krzywej.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,4072 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,1848 USD i 124,31 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Ceny ropy na amerykańskiej giełdzie paliw rosną, a surowiec zaliczy już 3 miesiąc ze zwyżką notowań. Od sierpnia kraje OPEC+ mocniej rozkręcą kurki z ropą, po wcześniejszym historycznym cięciu dostaw surowca - informują maklerzy.

Notowania miedzi na giełdzie metali LME w Londynie rosną po danych makro z chińskiej gospodarki. Metal w dostawach 3-miesięcznych na LME jest wyceniany o 0,2 proc. wyżej wobec 6.430,50 USD za tonę, notowanych na zakończenie poprzedniej sesji - podają maklerzy.

OPINIE, PROGNOZY

Przychody flagowej gry Ten Square Games w ostatnich miesiącach wzrosły, co w połączeniu z niższymi wydatkami na marketing pozwoli na skokowy wzrost zysków - uważają analitycy. Kurs spółki pozostaje jednak niższy od ostatnich wycen biur maklerskich - część ekspertów tłumaczy to m.in. zakończeniem okresu lock-up i potencjalną podażą akcji ze strony głównych akcjonariuszy.

Polski sektor elektroenergetyczny musi zorientować się na inwestycje w źródła niskoemisyjne - oceniła w rozmowie z PAP Biznes Dorota Dębińska-Pokorska, partner w PwC. Jej zdaniem planowane wydzielenie aktywów węglowych, wzorem krajów zachodnich, może być procesem skomplikowanym.

Inflacja będzie obniżać się bardzo powoli i jest mało prawdopodobne, by spadła na koniec roku w okolice 2 proc. - uważają ekonomiści. Niektórzy z nich wskazują na coraz mniejsze ryzyko spadku CPI poniżej 2,5 proc. w 2021 r. Inflacja bazowa w lipcu utrzymała się prawdopodobnie powyżej 4 proc.

Spadek PKB Polski w 2020 r. wyniesie 3,5 proc., a w 2021 r. wzrost wyniesie 4,1 proc. - wynika z raportu Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych. Według szacunków Instytutu tempo spadku Produktu Krajowego Brutto w drugim kwartale wyniosło 9,8 proc.

W najbliższych dniach może kształtować się wakacyjny szczyt cen paliw, a średni poziom cen benzyny Pb95 i ON nie powinien przekroczyć poziomów 4,40-4,45 - prognozują analitycy BM Reflex.

Ceny paliw na stacjach na początku sierpnia powinny pozostać bez większych zmian - prognozują autorzy raportu e-petrol.

Nieznajomość dokładnej daty przekształcenia OFE w IKE może utrudniać decyzje inwestycyjne w funduszach emerytalnych - powiedział PAP Biznes Marek Marciniak, Fixed Income Director w Nationale-Nederlanden PTE.

Wstępne wyniki Grupy Azoty za drugi kwartał są zgodne z oczekiwaniami - ocenia Jakub Szkopek, analityk BM mBanku. Jego zdaniem, pod presją znalazły się obroty w segmentach tworzyw sztucznych i produktów chemicznych.

Komunikacja NBP dotycząca kwestii kursu PLN jest niespójna, choć trudno uważać, iż odniesienia do złotego w oficjalnych dokumentach RPP i jej wypowiedziach jej członków są bezcelowe - ocenili w piątkowym raporcie ekonomiści Banku Santander.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Banki kontynuowały w czerwcu obniżki oprocentowania depozytów dla gospodarstw domowych i firm - podał NBP.

Banki udzieliły w czerwcu kredytów na cele konsumpcyjne o wartości 4.707 mln zł wobec 3.703 mln zł w maju - podał NBP.

Banki udzieliły w czerwcu kredytów na nieruchomości mieszkaniowe o wartości 3.923 mln zł wobec 4.277 mln zł w maju - podał NBP.

Wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego w ubiegłym roku wzrosła do 39,6 mld zł z 39,2 mld zł w 2018 roku, a wartość inwestycji nieznacznie spadła, do 7,8 mld zł z 7,9 mld zł - wynika z raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego opublikowanego przez UKE. Urząd szacuje, że dostęp do internetu stacjonarnego na koniec 2019 roku miało 54,8 proc. gospodarstw domowych w Polsce wobec 50,8 proc. przed rokiem.

W przypadku lokalnego wzrostu zakażeń koronawirusem rząd bardzo mocno bierze pod uwagę wprowadzanie regionalnych obostrzeń na terenie powiatów, czy gmin - powiedział w piątek na konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Mller.

PERN już na początku pandemii koronawirusa zdecydował, że będzie kontynuował kluczowe inwestycje. Są one realizowane zgodnie z planem. Rosną pojemności magazynowe na ropę i paliwa; powstaną nowe rurociągi, surowcowy i produktowy - powiedział PAP prezes PERN Igor Wasilewski.

Powstanie specjalny fundusz gwarancyjny, który pokryje zwrot pieniędzy klientom za nieodbyte imprezy turystyczne z powodu pandemii - poinformowała w piątek wicepremier Jadwiga Emilewicz.

KE zatwierdziła w piątek przejęcie przez francuski Alstom kanadyjskiego producenta kolei Bombardier Transport. Francuski producent szybkich pociągów TGV, aby transakcja mogła dojść do skutku, zgodził się sprzedać część aktywów.

Narodowy Bank Polski planuje w listopadzie przyszłego roku wyemitować banknot kolekcjonerski z b. prezydentem RP Lechem Kaczyńskim "Warto być Polakiem" - wynika z planu emisji NBP na 2021 rok.

WYDARZENIA Z KRAJU

------------------

W Polsce w piątek stwierdzono 657 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 7 osób - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Łącznie odnotowano do tej pory 45.688 zakażeń i 1.716 zgonów.

Do 965 wzrosła liczba górników zmagających się z koronawirusem. W piątek trzy spółki węglowe poinformowały łącznie o 64 nowych przypadkach zakażenia SARS-CoV-2 wśród pracowników - najwięcej w Polskiej Grupie Górniczej, gdzie choruje 651 osób z 2 tys. 567 zarażonych od początku epidemii.

W najbliższych dniach dane o nowych przypadkach koronawirusa w Polsce pozostaną wysokie - ocenia rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Resort przekazał w piątek, że jest 657 nowych zakażeń, najwięcej od początku epidemii.

Obecna liczba zakażeń w Polsce jest pokłosiem kilku zjawisk: to przede wszystkim ogniska w dużych zakładach pracy i wynik badań dużych grup osób, prowadzonych w ramach badań przesiewowych - ocenił w piątek wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

W resorcie pracy powołano zespół, który opracuje plan działań przeciwdziałania skutkom COVID-19 przed nadejściem drugiej fali epidemii - podano w zarządzeniu resortu.

Kumulacja grypy i koronawirusa jesienią będzie niebezpieczna - ostrzega Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas. Szef GIS apeluje, by zaszczepić się przeciwko grypie i deklaruje, że będzie rekomendował szczepienie przeciwko koronawirusowi, gdy taka szczepionka będzie dostępna.

Wszyscy uczniowie rozpoczną rok szkolny; szkoły nie będą punktowo zamykanie 1 września, ale dyrektorzy mogą wprowadzać elastyczne formy nauczania - zapewnił minister zdrowia Łukasz Szumowski. Ze względów zdrowotnych i gospodarczych wykluczył też ponowny lockdown.

Ponad 45 tys. osób podpisało do końca lipca petycję dotyczącą wypowiedzenia konwencji stambulskiej - poinformowało w piątek działające w Krakowie Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi. Petycja jest kierowana do premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Stowarzyszenie, które w internecie od ubr. zbiera pod nią podpisy domaga się, by rząd złożył uchwałę z wnioskiem o wypowiedzenie konwencji stambulskiej, parlament przyjął ustawę wyrażającą zgodę na jej wypowiedzenie, a prezydent Andrzej Duda podpisał tę ustawę i ratyfikował wypowiedzenie.

Ostateczna decyzja w sprawie podziału Mazowsza nie zapadła, taki projekt nie trafił jeszcze do Sejmu; czy taka decyzja zapadnie, myślę, że przekonamy się w najbliższych dniach - powiedział w piątek rzecznik rządu Piotr Mller.

Do piątku do godz. 16 Sąd Najwyższy rozpoznał 5 tys. 66 protestów wyborczych, z których 65 uznał za zasadne, lecz bez wpływu na wynik wyborów. Ostatnie z protestów będą jeszcze rozpoznawane w sobotę, w tym m.in. protest złożony przez polityków Koalicji Obywatelskiej - przekazał zespół prasowy SN.

Umowa z USA o wzmocnionej współpracy obronnej będzie podpisana w stosunkowo krótkim czasie - zapowiedział w piątek szef MON Mariusz Błaszczak.

Jedyną drogą do wygrania jest konsolidacja opozycji, ścisła współpraca i być może wspólne listy przy zachowaniu autonomii każdego ugrupowania - ocenił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w piątkowym wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej".

Szymon Hołownia poinformował w piątek o utworzeniu ruchu Polska 2050; były kandydat na prezydenta został jego liderem. Jak przekonywał, potrzebujemy państwa, które będzie solidarne, bezpieczne, zielone, demokratyczne, które zajmie się rozwiązywaniem spraw obywateli a nie liderów partii.

Kontrakty obywatelskie, które mają pomóc rozwiązywać lokalne problemy, łatwo dostępne treści dla uczniów dot. klimatu oraz stworzenie radia internetowego - tymi m.in. projektami w ciągu stu dni ma zająć się ruch Polska 2050. Poinformował o tym w piątek lider ruchu Szymon Hołownia.

Uczniowie VIII klas szkół podstawowych, którzy w czerwcu przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 59 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki - 46 proc. - podała w piątek Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało b. prezesa Zakładów Chemicznych Police. Prokuratura postawiła mu zarzuty oszustwa i niegospodarności i zastosowała 2 mln zł poręczenia majątkowego.

Sąd Rejonowy w Zawierciu postanowił, że odebrana wcześniejszemu właścicielowi puma Nubia pozostanie w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie - poinformowała PAP w piątek prezes Sądu Rejonowego w Zawierciu (Śląskie) sędzia Monika Jurek-Dziuba.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

----------------------

Komisja Europejska porozumiała się z firmą Sanofi w sprawie zakupu dla krajów UE 300 mln dawek przyszłej szczepionki przeciwko Covid-19. Poinformowała też, że kontynuuje intensywne rozmowy z innymi producentami szczepionek.

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zarejestrowano 870 zakażeń koronawirusem i siedem zgonów wywołanych Covid-19 - podał w piątek Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Oznacza to, że zauważalna od kilku dni tendencja wzrostowa pozostaje bez zmian.

Minister obrony Niemiec Annegret Kramp-Karrenbauer zapowiedziała w piątek, że zamierza zaoferować wsparcie Bundeswehry dla krajów związkowych, z których USA wycofają swoje wojska.

We Francji wzrosła liczba pacjentów z koronawirusem na oddziałach reanimacyjnych - poinformowały w piątek francuskie władze medyczne. Coraz więcej miast decyduje się na wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek na ulicach, a niektóre turystyczne miejscowości organizują testy na Covid-19 przy plażach.

W ciągu ostatniej doby we Francji wykryto 1346 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To już trzeci dzień z rzędu, kiedy liczba odnotowanych infekcji przewyższa 1300. Łącznie od początku pandemii stwierdzono w kraju 197 919 przypadków SARS-CoV-2.

Trzy hiszpańskie regiony: Katalonia, Aragonia i Nawarra zostały sklasyfikowane w piątek przez niemiecki Instytut im. Roberta Kocha (RKI) jako obszary wysokiego ryzyka epidemicznego. Podróżujący z tych regionów będą musieli przejść obowiązkowy test na Covid-19.

Dziewięć osób zmarło ostatniej doby we Włoszech na Covid-19, potwierdzono następnych 379 przypadków zakażenia koronawirusa - poinformowało w piątek włoskie ministerstwo zdrowia. Wzrosła dzienna liczba zgonów, a nowe przypadki infekcji utrzymują się na wysokim poziomie; dzień wcześniej było ich 386.

W Hiszpanii przybywa nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a krajowe służby tylko w ciągu ostatnich 24 godzin potwierdziły nienotowany od maja wzrost liczby infekcji o 3092. W tym samym czasie w Portugalii potwierdzono 204 nowe przypadki zakażenia.

W Danii w ostatnich dniach odnotowano najwyższą od początku maja liczbę nowych przypadków zakażenia SARS-CoV-2. Władze tego kraju zaleciły w piątek noszenie maseczek ochronnych w środkach transportu publicznego.

W Belgii według danych instytutu zdrowia publicznego Sciensano, od 21 do 27 lipca średnio 371 osób każdego dnia otrzymałopozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. To o 62 proc. więcej niż w czasie siedmiu dni poprzedzających, kiedy bylo to 228 osób.

Prezydent Słowacji Zuzana Czaputova zawetowała w piątek znowelizowaną w połowie czerwca ustawę o prokuraturze. Głowa państwa wyraziła przekonanie, że część nowych przepisów wprowadzających zmiany w trybie odwołania prokuratora generalnego jest niekonstytucyjna. Nowelizacja wprowadzała zmiany m.in. w trybie powoływania prokuratora generalnego (PG) i prokuratora specjalnego (PS), zajmującego się korupcją, przestępczością zorganizowaną oraz zarzutami wobec przedstawicieli organów konstytucyjnych, a także zmieniała procedurę ich odwoływania.

W Bułgarii resort zdrowia poinformował w piątek o 265 zakażeniach koronawirusem i sześciu zgonach, jakie nastąpiły w ciągu ostatniej doby, poinformował w piątek bułgarski. Krytyczna jest sytuacja w domu opieki w Ruse, w którym mieszka 215 seniorów. 57 z nich uległo zakażeniu SARS-CoV-2.

W Rumunii w ciągu ostatniej doby potwierdzono 1 295 nowych zakażeń koronawirusem, łącznie odnotowano ich 50 886, a na Covid-19 zmarło 2 343 chorych - poinformowały w piątek władze. Według agencji UE Rumunia jest drugim krajem wspólnoty pod względem tempa rozwoju epidemii.

Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto ocenił w piątek, że liderowi opozycyjnej włoskiej Ligi Matteo Salviniemu należy się wdzięczność, uznanie i odznaczenie. Była to reakcja na odebranie mu w czwartek przez włoski parlament immunitetu.

Wielka Brytania i Unia Europejska uzgodniły, że będą kontynuować do 2 października negocjacje na temat ich przyszłych relacji po zakończeniu okresu przejściowego po brexicie - poinformował w piątek główny brytyjski negocjator David Frost.

Brytyjski rząd przywrócił w czwartek wieczorem obowiązek 14-dniowej kwarantanny dla przyjeżdżających z Luksemburga oraz zakaz spotykania się przez osoby z różnych gospodarstw domowych w zamkniętych pomieszczeniach w kilku miastach na północy Anglii.

Zaplanowane na sobotę dalsze luzowanie restrykcji, wprowadzonych z powodu koronawirusa, zostaje przesunięte o co najmniej dwa tygodnie - ogłosił w piątek brytyjski premier Boris Johnson. Zapowiedział też rozszerzenie obowiązku zasłaniania twarzy na kolejne miejsca.

W Wielkiej Brytanii w ciągu minionej doby zanotowano 120 zgonów z powodu Covid-19, a liczba wykrytych zakażeń koronawirusem zwiększyła się o 880 - poinformował w piątek po południu brytyjski rząd. W obu przypadkach to znaczący wzrost w stosunku do ostatnich dni.

W Londynie aż 37,8 stopnia Celsjusza zanotowano w piątek po południu, co jest najwyższą temperaturą w tym roku i trzecią najwyższą w Wielkiej Brytanii od czasu, gdy prowadzone są pomiary - poinformował urząd meteorologiczny Met Office.

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby stwierdzono 1090 zakażeń koronawirusem, 20 chorych na Covid-19 zmarło, a 598 osób wyzdrowiało - podano w czwartek na stronie internetowej Centrum Monitoringu Rozprzestrzeniania się Epidemii Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

W Rosji 161 osób zmarło w ciągu minionej doby z powodu zakażenia koronawirusem i łączna liczba zgonów sięgnęła niemal 14 tys. - wynosi teraz 13 963. W ciągu ostatnich 24 godzin wykryto 5482 nowe przypadki infekcji i bilans zachorowań wynosi 839 981.

Prezydent Donald Trump wkrótce po tym, jak zasugerował możliwość odroczenia listopadowych wyborów prezydenckich, wycofał się z tych słów i powiedział, że nie chce przełożenia głosowania, ale niepokoi się, że przekazanie milionów głosów za pośrednictwem poczty może stworzyć problemy.

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo poinformował w czwartek o rozszerzeniu listy metali objętych zakazem eksportu do Iranu o 22 pozycje, które - jak powiedział - były stosowane w irańskich programach nuklearnych i rakietowych, a także w produkcji dla armii.

Australijski minister skarbu Josh Frydenberg zapowiedział w piątek, że zamierza zmusić cyfrowych gigantów Google i Facebooka do płacenia wydawcom mediów za ich treści umieszczane na swoich platformach. Firmy otrzymają trzy miesiące na wynegocjowanie warunków.

W Argentynie zanotowano w ciągu ub. doby 153 zgony i 6 377 stwierdzonych zakażeń COVID-19 - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju. W lipcu, w porównaniu z czerwcem krzywa zachorowań i zgonów poszła ostro w górę. Nie wyklucza się przywrócenia łagodzonych obecnie restrykcji.

Meksyk wyprzedził w czwartek Wielką Brytanię stając się trzecim krajem na świecie pod względem liczby zgonów na koronawirusa.

W Indiach Rekordowy dobowy przyrost zakażeń koronawirusem stwierdzono w piątek. W ciągu ostatniej doby odnotowano 55 079 infekcji i łączny bilans zwiększył się do 1,6 mln. Pomimo ciągłego wzrostu zakażeń rząd postanowił znieść nocną godzinę policyjną obowiązującą od końca marca.

Najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu ajatollah Ali Chamenei wykluczył w piątek negocjacje z USA na temat programu rakietowego i nuklearnego Iranu. Po raz kolejny nazwał Amerykę "głównym wrogiem" i wezwał Irańczyków do oporu przeciwko zastraszaniu.

Władze Chin kontynentalnych zgłosiły w piątek 127 nowych zakażeń koronawirusem - najwięcej od 6 marca. Rekordowe 463 nowe infekcje odnotowano w stolicy Japonii, Tokio, a w Hongkongu według nieoficjalnych danych bilans zwiększy się tego dnia o 123 przypadki.

Planowane na wrzesień wybory parlamentarne w Hongkongu będą przełożone z powodu nawrotu pandemii koronawirusa - ogłosiła w piątek szefowa administracji regionu Carrie Lam. Według opozycji rząd używa kryzysu jako wymówki, by uniemożliwić jej zwycięstwo.

(PAP Biznes)

osz/ asa/