Więcej korzyści

Analiza fundamentalna

Przegląd miesięczny |  comiesięczny raport dotyczący sytuacji fundamentalnej ponad 50 spółek rekomendowanych przez Biuro Maklerskie mBanku, analiza fundamentalna otoczenia makroekonomicznego oraz fundamentalna ocena sektorów

Portfel fundamentalny |  wzorcowy portfel fundamentalny przesyłany na początku każdego miesiąca

Rekomendacje |  Raporty o poszczególnych spółkach z wyceną

Raporty branżowe | Zestawienie opinii fundamentalnych o spółkach z danej branży, opracowanie niecykliczne

Prognozy wyników kwartalnych | Publikowane co kwartał i aktualizowane

Komentarze specjalne | Komentarze do najważniejszych wydarzeń ze spółek

Komentarz poranny | Codzienny komentarz analityczny do najważniejszych zdarzeń ze spółek, komentarz do sytuacji makroekonomicznej, zapowiedź najważniejszych wydarzeń na rynku

Serwis informacyjny

Dziennik Prywatnego Maklera | Dziennik zawiera zapowiedź najważniejszych wydarzeń makro- i mikroekonomicznych oraz zestawienie najważniejszych informacji dotyczących spółek giełdowych z poprzedniego dnia. Dziennik zawiera także zestawienie nowych emisji z prawem poboru

Komentarze sesyjne |  Publikowane trzy razy dziennie komentarze do sytuacji panującej na rynku

Produkty dodatkowe, zestawienia:

Dywidendy |  Zestawienie wysokości dywidend na akcję spółek z GPW, z podaniem dnia dywidendy, dnia wypłaty, wskaźnika dYield

Oferty publiczne |  Zestawienie szczegółów wraz z harmonogramem zapisów, dotyczących ofert spółek publicznych, w których można brać udział za pośrednictwem Biura Maklerskiego mBanku

Terminy raportów okresowych |  Zestawienie terminów publikacji raportów okresowych, publikacja co kwartał, aktualizacja

Analiza techniczna

Rynek kapitałowy:

Wykres dnia | Codziennie przed sesją wykres spółki lub indeksu wraz z analizą techniczną

Wykresy flash | Wykresy z analizą techniczną dotyczące najciekawszych spółek z punktu widzenia AT w czasie danej sesji. Bieżące analizy techniczne indeksów giełd polskich i zagranicznych. Kilka opracowań w ciągu każdego dnia.

Tydzień na rynkach (AT) | Biuletyn tygodniowy analizy technicznej zawierający komentarz do sytuacji na rynku polskim i zagranicznym. Analizę techniczną wybranych surowców oraz par walutowych

Techniczna analiza branżowa | opracowanie niecykliczne dotyczące analizy technicznej spółek z wybranego, najbardziej atrakcyjnego w danym momencie z punktu widzenia analizy technicznej sektora

Analizy na zlecenie klientów:

Rynek futures:

Raport futures | Codzienne opracowanie edukacyjne z generowanymi mechanicznie sygnałami na rynek kontraktów terminowych

Sygnały futures intraday | Opracowanie edukacyjne zawierające sygnały wygenerowane przez cztery funkcjonujące równolegle automatyczne systemy transakcyjne – publikacja dwa razy w ciągu dnia

Komentarze futures intraday | Komentarze do sytuacji na rynku futures – trzy opracowania w ciągu dnia

Makroekonomia - materiały opracowywane przez specjalistów mBanku:

Komentarz dzienny mBanku | Codzienna analiza sytuacji makroekonomicznej z komentarzem do zdarzeń bieżących i zapowiedzią najważniejszych wydarzeń w ciągu tygodnia

Miesięczny przegląd makroekonomiczny

Market flash | Komentarz do publikowanych danych makroekonomicznych z Polski

 

Zobacz demo Serwisu Informacyjnego BM mBanku