Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)

Sam decyduj jak i ile oszczędzasz na swoją emeryturę – stwórz samodzielnie swój III filar.

Myślisz o przyszłości i zastanawiasz się, co możesz zrobić, aby Twoje życie na emeryturze nie odbiegało poziomem od obecnego? Załóż Indywidualne Konto Emerytalne. O lepszą przyszłość warto zadbać już dziś.

To Ty podejmujesz decyzje inwestycyjne. Sam decydujesz co, kiedy i za ile kupić lub sprzedać. Możesz inwestować w dowolne papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu na rynku polskim, z wyłączeniem praw pochodnych.

Możesz komfortowo inwestować na giełdzie w każdej chwili, gdziekolwiek jesteś, ponieważ masz dostęp do rachunku przez Interneti telefon.

IKE jest zwolnione z tzw. podatku Belki, czyli 19-procentowego, zryczałtowanego podatku od zysków kapitałowych.

Nie musisz dokonywać regularnych wpłat, pieniądze możesz wpłacać okazjonalnie, np. w przypadku przypływu gotówki.

Umożliwiono także wykonanie częściowego zwrotu bez konieczności likwidacji rachunku.

 

Stwórz sam swój III filar! Zabezpiecz przyszłość swoją i najbliższych.

Środki zgromadzone na IKE mogą nie tylko zapewnić Ci dodatkową emeryturę, ale również bezpieczeństwo finansowe Twoim najbliższym. Jeżeli wskażesz osoby uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na rachunku IKE w przypadku Twojej śmierci, środki te zostaną wypłacone wskazanym przez Ciebie osobom. W takim wypadku środki te nie wejdą do masy spadkowej.

Przy wypłacie środków osobom uprawnionym nie zostanie naliczony „podatek Belki”. Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania środków po śmierci oszczędzającego staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed śmiercią oszczędzającego.