Jak uzyskać dostęp do AmiBrokera?

Uzyskanie dostępu jest możliwe poprzez złożenie wniosku o dostęp w serwisie transakcyjnym Domu Maklerskiego mBanku.

Po zalogowaniu do serwisu, należy wejść w menu: Wnioski -> Złóż wniosek -> Wniosek o zmianę dostępu do serwisu notowań