Skrót wiadomości - czwartek, 12 maja

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.05. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Według Ministerstwa Rozwoju w maju wskaźnik inflacji CPI wyniesie w ujęciu mdm 0,1 proc. Roczny wskaźnik powinien ukształtować się na poziomie -1,0 proc.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu spadły o 1,1 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w kwietniu w ujęciu mdm miały wyższe ceny odzieży i obuwia, w zakresie transportu oraz wzrost cen żywności. Wskaźnik obniżyły niższe ceny towarów i usług związanych z rekreacją i kulturą oraz mieszkaniem - podał w czwartek GUS.

Bezrobocie spadło w kwietniu o 0,4 pkt. proc. mdm i wyniosło 9,6 proc. - podało w komunikacie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne do budżetu na 2017 rok są zgodne ze wskaźnikami zawartymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2016-2019 - powiedział PAP wiceminister finansów Wiesław Janczyk. MF w WPFP prognozuje, że tempo wzrostu PKB w 2017 r. wyniesie 3,9 proc., a wskaźnik CPI 1,3 proc.

W II kwartale ceny żywności mogą rosnąć w tempie zbliżonym do tego z I kwartału - oceniają eksperci Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w comiesięcznym raporcie.

W II kwartale tempo sprzedaży detalicznej żywności, napojów i wyrobów tytoniowych może być na poziomie zbliżonym do osiągniętego w I kwartale - oceniają w comiesięcznym raporcie eksperci Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen w Polsce, w maju wzrósł o 0,5 pkt - podał BIEC.

Minister finansów Paweł Szałamacha powiedział w Sejmie, że nie ma podstaw sądzić, iż ocena Moody's będzie negatywna.

Produkcja przemysłowa w Polsce, wyrównana dniami roboczymi, wzrosła w marcu o 0,4 proc. rdr, po wzroście o 2,9 proc. rdr w lutym - podał Eurostat.

Produkcja przemysłowa w strefie euro w marcu spadła o 0,8 proc. mdm, podczas gdy poprzednio spadła o 1,2 proc., po korekcie - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Eurostat w Luksemburgu.

Bank centralny Anglii (BoE) pozostawił stopy procentowe bez zmian - poinformował bank w komunikacie po zakończeniu posiedzenia w czwartek.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wzrosła do 294 tys. z 274 tys. tydzień wcześniej - poinformował Departament Pracy USA.

BUDŻET, DŁUG

MF może wprowadzić korekty do podatku bankowego, jeśli analizy wykażą taką potrzebę - napisał resort finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.

Popyt na obligacje SP ze strony banków krajowych ma charakter generalnego trendu, a nie zaś krótkoterminowego zakupu w celu zmniejszenia podatku bankowego - ocenia Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.

Obniżenie stawek VAT w 2017 roku wpłynie na obniżenie wskaźnika CPI o 0,4-0,5 pkt proc. - poinformował zastępca dyrektora Departamentu Polityki Makroekonomicznej MF Tomasz Szałwiński.

GIEŁDA

Zamknięcie: WIG20 1.816,09 pkt. (-0,11 proc.), WIG 46.022,02 pkt. (-0,07 proc.).

SPÓŁKI

PZU liczy, że zysk netto w II kwartale będzie wyższy niż w I kwartale - poinformował Sebastian Klimek, członek zarządu PZU.

Zarząd PZU w ciągu dwóch tygodni przedstawi rekomendację dotyczącą podziału zysku netto za 2015 rok, chce utrzymać trend jej wypłaty na poziomie z ostatnich lat - poinformował Sebastian Klimek, członek zarządu odpowiedzialny za finanse w grupie PZU.

PZU liczy, że kolejne kwartały 2016 roku przyniosą kontynuację spadku powtarzalnych kosztów administracyjnych - poinformował Sebastian Klimek, członek zarządu odpowiedzialny za finanse w grupie PZU.

PZU planuje ogłosić nową politykę dywidendową na przełomie sierpnia i września - poinformował Sebastian Klimek, członek zarządu spółki.

Zysk netto grupy PZU w pierwszym kwartale 2016 roku spadł do 486,6 mln zł z 941,3 mln zł rok wcześniej - podała spółka w komunikacie. Zysk PZU okazał się 8 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 531 mln zł.

Strata netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniosła w pierwszym kwartale 2016 roku 59,8 mln zł, wobec 168 mln zł konsensusu PAP. Przychody grupy wyniosły 1,402 mld zł wobec oczekiwanych przez analityków 1,489 mld zł.

Netia wypracowała w pierwszym kwartale 107,1 mln zł zysku EBITDA, podczas gdy analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się wyniku na poziomie 106,5 mln zł. Przychody operatora telekomunikacyjnego wyniosły 390,5 mln zł i również były zbliżone do konsensusu PAP, który wynosił 391,9 mln zł.

Grupa LPP miała w I kwartale tego roku 65,6 mln zł straty netto wobec 37,3 mln zł straty rok wcześniej. Analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się 35,9 mln zł straty netto w tym okresie.

LPP zakłada w 2016 roku spadek marży brutto o ok. 2 p.p. rdr, powierzchnia sprzedaży ma wzrosnąć o 10 proc. - podała spółka w prezentacji.

W 2017 r. wzrost powierzchni LPP może wynieść, podobnie jak w tym roku, 10 proc. - powiedział na konferencji wiceprezes spółki, Przemysław Lutkiewicz.

LPP nie planuje wzrostu poziomów wypłacanej dywidendy w przyszłym roku - poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz, na konferencji prasowej.

LPP liczy, że w tym roku sprzedaż like-for-like w Polsce będzie dodatnia, a wzrost będzie jednocyfrowy. Obecnie sprzedaż LFL w dół ciągnie Reserved - poinformował na konferencji prasowej wiceprezes spółki Przemysław Lutkiewicz.

Zysk netto grupy Cyfrowego Polsatu wyniósł w pierwszym kwartale 175,5 mln zł i był 8 proc. wyższy od konsensusu rynkowego, gdyż analitycy spodziewali się wyniku na poziomie 162,3 mln zł. Przychody operatora wyniosły 2.364 mld zł, wobec konsensusu 2.341,8 mln zł.

Cyfrowy Polsat chce wrócić do regularnego wypłacania dywidend - poinformował na konferencji Tomasz Szeląg, dyrektor finansowy spółki.

Cyfrowy Polsat liczy na dalszy spadek wskaźnika churn, m.in. dzięki klientom, którzy dołączyli do programu usługi pakietowej smartDom. Spółka podtrzymuje plan pozyskania 400 tysięcy klientów tego programu w 2016 r. - poinformował na konferencji prasowej prezes Cyfrowego Polsatu Tobias Solorz.

Zysk netto grupy PGE, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w pierwszym kwartale 2016 roku 870 mln zł wobec 1.095 mln zł rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki i konsensusem PAP na poziomie 896 mln zł.

PGE zakłada, że przegląd strategii zakończy się w trzecim kwartale, celem będzie m.in. poprawa efektywności grupy - podała spółka w komunikacie prasowym. Podtrzymała, że w tym roku nakłady inwestycyjne będą nieznacznie niższe rdr.

PGE wkrótce poinformuje o rekomendacji dywidendy. Zgodnie z polityką dywidendową może wypłacić 0,92-1,15 zł akcję - poinformował prezes Henryk Baranowski.

PGE analizuje nowe projekty wytwórcze na rynku, ale nie podjęła żadnych decyzji inwestycyjnych - poinformował na konferencji prezes PGE Henryk Baranowski. Spółka nie wyklucza współpracy z innymi grupami.

Prezes PGE Henryk Baranowski ocenia, że mechanizmy mocowe mogą wyrównać szanse na rynku energii. Liczy, że rynek mocy powstanie jak najszybciej.

Tauron nie widzi zagrożenia naruszenia kowenantów w 2016 i 2017 roku, ale szuka sposobów na zabezpieczenie się przed tym w dłuższym terminie - poinformował wiceprezes Tauronu Marek Wadowski. Poinformował, że spółka może wkrótce rozpocząć poszukiwania partnera do projektu Jaworzno III, być może z zagranicy.

Tauron chce być w przyszłości spółką dywidendową i zamierza zrobić wszystko, żeby było go stać na wypłatę dywidendy również w kolejnych latach. Warunkiem jest jednak brak ryzyka naruszenia kowenantów - poinformował wiceprezes Tauronu Marek Wadowski.

Spółka Nowe Brzeszcze Grupa Tauron w 2016 roku nie osiągnie zysku EBITDA - poinformował podczas czwartkowej konferencji prasowej wiceprezes Tauronu, Marek Wadowski.

GTC miał w pierwszym kwartale 2016 r. 16,4 mln euro zysku netto wobec 17,1 mln euro zysku konsensusu sporządzonego na podstawie oczekiwań ankietowanych przez PAP analityków.

Alior Bank ocenia, że osiągnięcie w 2016 roku 322 mln zł zysku netto z konsensusu analityków jest możliwe do osiągnięcia. Bank nie wyklucza, że wynik może być wyższy - poinformował w czwartek Wojciech Sobieraj, prezes banku.

Alior Bank liczy, że w kolejnych kwartałach 2016 roku wynik z tytułu opłat i prowizji będzie wyższy niż w I kwartale i przekraczać będzie 90 mln zł - poinformował w czwartek Wojciech Sobieraj, prezes banku.

Alior Bank nie wyklucza dalszych przejęć, ale na razie koncentruje się na transakcji nabycia wydzielonej części BPH - poinformował w czwartek Wojciech Sobieraj, prezes banku.

Zysk netto Ciechu wzrósł w I kw. 2016 r. do 102,1 mln zł 52,2 mln zł przed rokiem i był zgodny z konsensusem na poziomie 104,5 mln zł.

Ciech przewiduje, że wyniki grupy w 2016 roku powinny pozostać w trendzie wzrostowym - informuje spółka w komentarzu do raportu kwartalnego.

Strata netto Banku BPH w pierwszym kwartale 2016 roku wyniosła 485 mln zł - poinformował bank w czwartkowym komunikacie.

Portfel podpisanych kontraktów Selvity na 2016 r. wynosi obecnie 42,4 mln zł - podała spółka. Jest to o 13 proc. więcej niż wynosił backlog na 2015 r. publikowany w analogicznym momencie ubiegłego roku.

Synthos miał w I kw. 2016 r. 50 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 66 mln zł rok wcześniej. Wynik był niższy od konsensusu na poziomie 69,7 mln zł.

Organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi domaga się od ABC Data 19,2 mln zł opłat z tytułu sprzedaży przez spółkę urządzeń i czystych nośników. W ocenie spółki oraz zewnętrznego doradcy metodologia kalkulacji opłat przyjęta w pozwie zawiera błędy, a oparte na niej roszczenia są bezpodstawne.

ABC Data zapowiada otwarcie w maju nowego centrum dystrybucyjnego na Węgrzech, które będzie zaopatrywać rynek węgierski i kraje bałkańskie. Spółka zapowiada ponadto, że do roku 2018 zwiększy się jej baza klientów do 20 tys. w Polsce państwach regionu z 13 tys. obecnie - poinformowała na konferencji prasowej Ilona Weiss, prezes ABC Data.

W pierwszym kwartale 2016 roku grupa CD Projekt wypracowała 87 mln zł przychodów ze sprzedaży i 32,6 mln zł zysku netto. Jak zaznacza firma, wynik netto jest wyższy niż roczne wyniki grupy w latach poprzedzających premierę trzeciej części Wiedźmina.

Zysk netto Multimedia Polska spadł w I kwartale 2016 roku o 4,3 proc. rdr do 10,9 mln zł - podała spółka w komunikacie prasowym.

Redan liczy na poprawę wyników w obu segmentach działalności w 2016 r. - poinformował Bogusz Kruszyński, wiceprezes spółki. Dodał, że w związku z wezwaniem na akcje Redanu rozważana jest możliwość przesunięcia planowanego IPO spółki zależnej TXM na jesień.

PA Nova oczekuje, że mimo spadku przychodów z usług budowlanych widocznego w I kwartale, w całym roku będą one nie niższe niż przed rokiem, kiedy wyniosły ok. 81 mln zł. Obroty z najmu mogą wynieść ponad 70 mln zł - wynika z wypowiedzi przedstawicieli spółki.

Cena w ogłoszonym przez głównego akcjonariusza wezwaniu na akcje Cognoru nie odpowiada ich wartości godziwej - uważa zarząd Cognoru.

Asbis w kolejnych kwartałach spodziewa się dalszej poprawy przepływów z działalności operacyjnej i uzyskania dodatnich przepływów w całym roku. Spadek kosztów obserwowany w I kw. ma być kontynuowany. Spółka chce się koncentrować na rozwiązaniach z wartości dodaną.

E-Solution Software, spółka informatyczna, zadebiutowała w czwartek na NewConnect.

Przy kursie USD/PLN poniżej 4 zł marża brutto CCC spadnie o 1 pkt proc. w '16 - poinformowali na konferencji przedstawiciele CCC.

CCC po utworzeniu spółki dystrybucyjnej w Serbii nie planuje w najbliższych czasie podobnych działań w innych krajach. Myśli natomiast o sprzedaży franczyzowej na nowych rynkach zagranicznych. Otwarcia pierwszych sklepów planuje na wiosnę 2017 r. - poinformował Piotr Nowjalis, wiceprezes CCC.

Neuca chce mocno rozwijać segment produktów własnych, w kolejnych kwartałach spodziewa się wzrostu ich liczby, szczególnie w zakresie Genoptim - poinformowali na konferencji prezes Piotr Sucharski i wiceprezes Grzegorz Dzik. Jak dodali, realizacja prognozy 110 mln zł zysku netto za 2016 r. jest "jak najbardziej w zasięgu" spółki.

Komisja Nadzoru Finansowego ocenia, że PKO BP spełnia kryteria do wypłaty dywidendy za 2015 rok, zaleca zatrzymanie co najmniej 50 proc. zysku - poinformował bank w czwartkowym komunikacie.

W związku ze zleceniem przed FDA dodatkowych badań, pierwsza faza badań klinicznych nad cząsteczką SEL24 może rozpocząć się we wrześniu, a nie jak wcześniej planowano, w lipcu - poinformował na czwartkowej konferencji Paweł Przewięźlikowski, prezes Selvity.

Unidevelopment, spółka zależna Unibepu, sprzedała na rzecz Murapol Projekt wszystkie udziały Wola House - podał Unibep w komunikacie. Wartości transakcji nie podano.

Po wynikach EuCO za pierwszy kwartał można ocenić, że rok 2016 będzie dla spółki rekordowy - poinformował podczas konferencji prasowej Krzysztof Lewandowski, prezes spółki.

Akcje Ergisu są niedoszacowane, a godziwa cena akcji Ergisu powinna wynosić ok. 7 zł - poinformował na konferencji prasowej prezes spółki Tadeusz Nowicki. Firma rozbudowuje sieć sprzedaży zagranicznej na rynkach UE.

Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach zaapelowało do szefów grupy PKP oraz spółki Newag o podjęcie rozmów o sprzedaży gliwickiego zakładu Newagu na rzecz jednej ze spółek PKP. Ma to być sposób na utrzymanie ponad 350 miejsc pracy przy produkcji lokomotyw na Śląsku.

Zarząd Agory zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę w formie dywidendy 35,7 mln zł, czyli 0,75 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Daniel Mzyk zrezygnował z funkcji prezesa Pagedu, decyzja wejdzie w życie z końcem czerwca - podał Paged w komunikacie. Mzyk, który przejdzie do rady nadzorczej, decyzje o rezygnacji motywuje potrzebą zmiany podejścia w zarządzaniu firmą. Jego miejsce w zarządzie ma zająć Tomasz Modzelewski, obecny prezes Zelmera.

WALUTY

Rynek walutowy stabilizuje się przed piątkową decyzja Moody's dotyczącą ratingu Polski i do tego czasu nie są spodziewane żadne większe ruchy - oceniają ekonomiści. Ich zdaniem, w najbliższych tygodniach spread rentowności polskich obligacji pozostanie wysoki.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,8811, a kurs złotego do euro na 4,4275 - poinformował NBP.

TOWARY

Ceny ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku są blisko najwyższych poziomów od 6 miesięcy, po wzroście w środę aż o 6,4 proc. Była to reakcja na niespodziewany spadek zapasów surowca w USA - podają maklerzy.

Cena ropy Brent w kontraktach na VII 2016 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 07:00 47,53-47,55 USD za baryłkę.

Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie rosną, już drugą sesję z rzędu, i powiększają największe wzrosty w tym tygodniu. Na rynku spekuluje się, że niektórzy inwestorzy zakładający straty w Chinach, zamykają swoje pozycje, a niedźwiedzie ustępują miejsca bykom. Miedź na LME w dostawach 3-miesięcznych drożeje o 0,9 proc. i jest wyceniana po 4.749,00 USD - podają maklerzy.

OPINIE, PROGNOZY

RPP utrzyma stopy procentowe na obecnym poziomie przynajmniej do połowy 2017 r. - oceniają ekonomiści Citi. Ich zdaniem, głębokość deflacji w Polsce jest raczej "statystyczną aberracją niż znakiem stłumionego popytu krajowego".

Silniejszy wzrost dynamiki cen spodziewany jest na przełomie roku - oceniają ekonomiści. Dodają, że czynnikiem, który może zadecydować o obniżce stóp procentowych przez RPP w lipcu będzie wynik brytyjskiego referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

W 2017 r,. z uwagi na luzowanie fiskalne, deficyt sektora finansów publicznych w Polsce może przekroczyć poziom 3 proc. PKB - prognozują ekonomiści banku Erste. W ich ocenie program 500+ jest korzystny dla wzrostu w krótkim terminie, ale nie w długim.

Kurs złotego do euro nie przekroczy w maju poziomu 4,50, niezależnie od decyzji agencji Moody's dotyczącej ratingu Polski - oceniają ekonomiści Banku Millennium. Ich zdaniem, w maju spread rentowności polskich obligacji pozostanie wysoki, a w drugiej połowie roku krzywa się wystromi.

Sentyment do warszawskiej giełdy może pozostaje słaby nie tylko przez oczekiwanie na decyzję Moody's, ale również przez sytuację polityczną w kraju - uważa Artur Kołsut, makler DM BZ WBK. Jego zdaniem, decyzja Moody's niekoniecznie będzie punktem zwrotnym dla polskiego rynku akcji.

W ocenie analityków Domu Maklerskiego mBanku niska płynność oraz niekorzystny bilans szans i ryzyk sprawią, że indeksy GPW będą w maju kontynuowały spadki. Ekspercie przewidują ponadto, że małe i średnie firmy nadal będą zachowywać się lepiej niż spółki z WIG 20.

Spółki energetyczne Tauron i PGE pokazały w środę wieczorem wyniki zgodne z oczekiwaniami rynkowymi. W ocenie analityków wyniki Tauronu są neutralne, raport PGE przyniósł lekkie rozczarowania.

Kluczowe wskaźniki operacyjne Cyfrowego Polsatu za I kw. okazały się zgodne z oczekiwaniami rynku, natomiast EBITDA była nieznacznie niższa od konsensusu. W ocenie analityków wyniki grupy mogą w czwartek mieć neutralny lub lekko negatywny wpływ na jej notowania.

Wyniki Robygu w I kwartale tego roku okazały się wyższe od konsensusu rynkowego dzięki lepszej od oczekiwań marży brutto i wyższym zyskom z projektów joint venture. Kurs może zareagować pozytywnie.

Globe Trade Centre zanotował w pierwszym kwartale wyniki nieco gorsze od oczekiwań rynkowych, bo zysk z aktualizacji wartości aktywów spółki był mniejszy niż zakładali analitycy. Nie powinno mieć to jednak większego wpływu na kurs.

Wyniki CCC za pierwszy kwartał 2016 r. nie odbiegają od przewidywań rynku - uważają analitycy. Zwracają uwagę na słaby cash-flow operacyjny.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

W pierwszym kwartale tego roku każda tona wydobytego przez polskie kopalnie węgla kamiennego przyniosła średnio ok. 30 zł strat; średnia cena tego surowca była o ponad 16 proc. niższa niż przed rokiem. Wydobycie i sprzedaż węgla wzrosły - wynika z danych Agencji Rozwoju Przemysłu.

Podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Poczty Polskiej oraz ograniczenie programu dobrowolnych odejść ze spółki - zapowiedział w czwartek w Sejmie wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński. Wskazał, że w ramach PDO Poczta straciła 12 tys. 562 pracowników.

Senat poparł w czwartek nowelę ustawy o podatku PIT, CIT oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej obniżającą m.in. limit płatności gotówkowych dokonywanych przez przedsiębiorców z 15 tys. euro do 15 tys. złotych. Izba nie zaproponowała poprawek.

Premier Beata Szydło powołała w czwartek Marka Niechciała na stanowisko prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - poinformował UOKiK. Niechciał był już szefem Urzędu w latach 2007-2008.

WYDARZENIA Z KRAJU

------------------

Sejm nie zgodził się w nocy z środy na czwartek na odrzucenie raportu gabinetu Beaty Szydło z działalności rządów PO-PSL.

To była bardzo długa dyskusja, ale bardzo potrzebna, bo wreszcie Polacy usłyszeli prawdę o 8 lat rządów PO-PSL - mówiła na zakończenie sejmowej debaty dot. audytu rządów PO-PSL Beata Szydło.

Klub PSL zwróci się do szefowej KPRM Beaty Kempy o udostępnienie w trybie pilnym dokumentów, na podstawie których został opracowany tzw. audyt z 8 lat rządów koalicji PO-PSL - poinformował w czwartek Piotr Zgorzelski (PSL). Jeśli PSL ich nie dostanie, zwróci się do sądu - dodał.

Jeszcze w czwartek Nowoczesna wyśle do premier Beaty Szydło oraz ministrów jej rządu pismo dotyczące udostępnienia pisemnej bądź elektronicznej wersji raportu dotyczącego 8 lat rządów koalicji PO- PSL - poinformował w czwartek lider Nowoczesnej Ryszard Petru.

B. premier Ewa Kopacz (PO) wezwała w czwartek szefową rządu Beatę Szydło i ministrów jej gabinetu do debat. Zdaniem Kopacz, jeśli politycy PiS odmówią udziału w takich debatach, to znaczy, że "stchórzyli, że nie mają nic do powiedzenia Polakom".

Szef MON Antoni Macierewicz naraża na szwank powagę naszego kraju, przytaczając nieprawdziwe informacje dot. spraw obrony narodowej - podkreślał w czwartek b. szef resortu obrony Tomasz Siemoniak (PO).

Posłowie Kukiz'15 przedstawili w czwartek audyt rządów PO-PSL pt. "Polska niegospodarna". Jak mówili, audyt przygotowany przez organizację pozarządową, pokazuje malwersacje władzy na poziomie samorządowym i centralnym, m.in. niegospodarność na kwotę ponad 182 mld złotych.

Podstawą prawną mojego pisma do prezesa Trybunału Konstytucyjnego jest konstytucja i nakaz dbałości o sprawy kraju, jaki na mnie ciąży oraz podjęcia wszystkich działań w celu zabezpieczenia interesu kraju - tym się kierowałem - oświadczył w czwartek w Sejmie minister finansów Paweł Szałamacha.

Projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa ws. kadencji, wyboru członków Rady oraz zapisu, że prezydent może wybrać, kogo z kandydatów wskazanych przez KRS powoła na sędziego, są sprzeczne z konstytucją lub niezrozumiałe - uznała KRS po wstępnej analizie projektu.

Przepisy ustawy o referendum lokalnym mówiące o tzw. sądowym przyspieszonym trybie wyborczym są zgodne z konstytucją - orzekł w czwartek Trybunał Konstytucyjny w składzie pięciu sędziów. Zdanie odrębne do wyroku zgłosił sędzia Piotr Pszczółkowski.

Ponad 2,3 mln osób złożyło dotychczas wnioski w programie Rodzina 500 plus - poinformowała w czwartek w Sejmie szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. Program ma zwiększyć dzietność i zredukować ubóstwo najmłodszych, jest też inwestycją w kapitał ludzki - mówiła.

Ministerstwo zdrowia chce odejść od konieczności przekształcania szpitali w spółki kapitałowe w przypadku wystąpienia straty, a jeśli szpital jest już prowadzony w formie spółki - zakazać zbywania jego akcji i udziałów podmiotom prywatnym, aby nie stawały się one właścicielem większościowym.

Ustalając wysokość dotacji dla samorzadu lekarskiego w 2016 r., brano pod uwagę potrzebę refundacji kosztów zadań przyjętych od administracji państwowej oraz konieczność zakończenia sporów sądowych o zapłatę zaległości wobec izb lekarskich - podkreśla resort zdrowia.

Była wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu usłyszała zarzuty korupcyjne oraz dotyczące przekroczenia uprawnień - poinformowała w czwartek Prokuratura Krajowa. Zarzuty postawiono także pięciu innym osobom m.in. z prywatnych firm.

Bez siły militarnej nie będzie Polski jako suwerennego państwa - podkreślił minister obrony Antoni Macierewicz podczas czwartkowych uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie upamiętniajacych 45 rocznicę śmierci Władyslawa Andersa i 81 rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

----------------------

Tarcza antyrakietowa instalowana przez USA w Deveselu w Rumunii od czwartku jest oficjalnie operacyjna. Inauguracja odbyła się w obecności sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga i przedstawicieli władz amerykańskich i rumuńskich.

Opowiedzenie się Brytyjczyków w referendum 23 czerwca za Brexitem byłoby szokiem dla gospodarek państw europejskich, w których właśnie widać oznaki ożywienia - oświadczył w czwartek minister finansów Francji Michel Sapin podczas wizyty w Londynie.

Lider frakcji liberałów w Parlamencie Europejskim, były premier Belgii Guy Verhofstadt ocenił w czwartek, że projekt ustawy o działaniach antyterrorystycznych, przyjęty przez polski rząd, to kolejny powód do zaniepokojenia sytuacją w Polsce.

W ciągu minionych kilku lat wydawało się, że flirt Węgier z "nieliberalną" demokracją jest pewnym wyjątkiem. Ale wraz z nastaniem nowego rządu w Warszawie, powtarzającego pewne posunięcia Węgier, wygląda to na tendencję - pisze w czwartek "Financial Times".

Rządy państw UE dały w czwartek zielone światło do przedłużenia tymczasowych kontroli na niektórych granicach wewnątrz strefy Schengen o kolejne pół roku. Kontrole te wprowadzane były stopniowo od jesieni 2015 roku w obliczu fali migracyjnej.

Władze zajętego przez Rosję Krymu przeprowadziły w czwartek rewizje w domach Tatarów w Bachczysaraju, tłumacząc to walką z zakazaną Partią Odrodzenia Islamskiego (Hizb-ut-Tahrir al-Islami). Kilka osób zatrzymano - poinformowały ukraińskie media.

Amerykańska tarcza antyrakietowa w Rumunii, która została uaktywniona w czwartek, zagraża bezpieczeństwu Rosji - oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Podjęto kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa kraju - dodał.

Premier Danii Lars Lokke Rasmussen powiedział w czwartek, że jego rząd rekomenduje zakup 27 myśliwców F-35 produkowanych przez amerykański koncern Lockheed Martin Corp.

Na wezwanie opozycji tysiące osób demonstrowało w środę na ulicach kilku miast Wenezueli domagając się referendum w sprawie odwołania lewicowego prezydenta Nicolasa Maduro. Spór polityczny zaostrza pogłębiający się kryzys gospodarczy.

Prezydent Brazylii Dilma Rousseff, oskarżona o ukrywanie złego stanu gospodarki, została w czwartek powiadomiona o poddaniu jej decyzją Senatu procedurze impeachmentu. Jej obowiązki przejął niezwłocznie wiceprezydent Michel Temer.

Republikański przewodniczący Izby Reprezentantów Paul Ryan i republikański faworyt w wyścigu do Białego Domu Donald Trump zapewnili, że ich czwartkowe spotkanie było "bardzo pozytywnym krokiem w kierunku zjednoczenia" Republikanów przed listopadowymi wyborami. (PAP)

asa/ jtt/ osz/