Co proponujemy?

Usługi private banking & wealth management mBanku są kierowane do osób o wysokim statusie majątkowym, ceniących prestiż, komfort, dyskrecję i obsługę najwyższej jakości. Dedykowane są klientom dysponującym aktywami płynnymi przekraczającymi 1 milion złotych lub równowartością tej kwoty w innej walucie.

Proponujemy m.in.:

  • zarządzanie aktywami, czyli strategie profesjonalnego lokowania aktywów na rynku kapitałowym, zajmujące wysokie miejsca w cyklicznych rankingach asset management;
  • indywidulane doradztwo inwestycyjne polegające na określeniu przez licencjonowanego Portfolio Managera profilu inwestycyjnego klienta oraz opracowywaniu strategii w formie pisemnych rekomendacji;
  • rozwiązania z zakresu transferu międzypokoleniowego opracowywane przy współpracy z wybranymi kancelariami prawno-podatkowymi.

W ramach otwartej architektury produktowej proponujemy także ponad 700 funduszy polskich i zagranicznych, w tym fundusze otwarte i zamknięte. Klienci mogą też korzystać ze standardowej oferty bankowej oraz kredytów maklerskich i różnego rodzaju niestandardowych zabezpieczeń