ETF-y

Transakcje pakietowe na ETF-y mogą być zawierane pod warunkiem łącznego spełnienia wymogu minimalnej wartości pakietu będącego przedmiotem transakcji oraz zachowania ograniczenia maksymalnego odchylenia kursu transakcji.

 

Minimalna wartość transakcji pakietowej wynosi co najmniej 2 000 000 zł.

Maksymalna różnica pomiędzy kursem transakcji a ostatnim kursem danych ETF-ów z sesji giełdowej nie może być wyższa niż 2 %.

Transakcje pakietowe ETF-ami mogą być zawierane w godz. 9.00 – 17.05.