Kontrakty terminowe i opcje

Transakcje pakietowe na kontrakty terminowe i opcje mogą być zawierane pod warunkiem łącznego spełnienia wymogu minimalnego wolumenu transakcji oraz zachowania ograniczenia maksymalnego odchylenia kursu transakcji.

 

Minimalna wielkość (wolumen) transakcji pakietowej na kontrakty terminowe i opcje wynosi co najmniej 200 instrumentów.

Wymagania względem kursu transakcji pakietowej:

Różnica między kursem transakcji a kursem odniesienia nie może przekraczać ostatnich statycznych ograniczeń wahań kursów obowiązujących dla danego instrumentu na sesji giełdowej w dniu, w którym ma być zawarta transakcja pakietowa.

Czas zawierania transakcji pakietowych:

Transakcje pakietowe kontraktami terminowymi lub opcjami mogą być zawierane w godzinach 8.45 – 17.20, a jeżeli dniem zawarcia transakcji pakietowej ma być ostatni dzień obrotu danymi instrumentami pochodnymi w godz. 8.45 – 17.05 (dla kontraktów walutowych w godz. 8.45 - 10.30).

Rozliczenie transakcji pakietowych następuje tego samego dnia (D+0).