Zlecenia Do Dyspozycji Maklera

Zlecenia Zlecenia Do Dyspozycji Maklera (DDM) realizowane są we współpracy z najbardziej doświadczonymi maklerami Biura Maklerskiego mBanku, na następujących warunkach:

  • Inwestor określa podstawowe parametry zlecenia, w tym co najmniej: limit ceny, liczbę papierów wartościowych lub wartość transakcji oraz termin realizacji,
  • makler może zadecydować, na jakim rynku i w jakim systemie notowań zlecenie zostanie zrealizowane,
  • makler może wybrać moment realizacji zlecenia,
  • makler może podzielić zlecenie i aktywnie reagować na zmiany sytuacji na rynku.

 

W przypadku zleceń DDM warto zwrócić uwagę na fakt, że każdy Klient ma inne preferencje, jeśli chodzi o realizację tego typu zleceń. „Kupować powoli, jeśli kurs wrośnie nie śpieszyć się, poczekać do jutra, zlecenia nie większe niż na 500 sztuk.” lub „jeśli dane z USA będą słabe proszę się wstrzymać z kupnem na 20 min i poinformować mnie co się dzieje” – takich zleceń komputer sam nie zrealizuje.