fundusze ETF

łatwe tworzenie portfela

bardzo niskie koszty

prostota i płynność inwestycji

czym są fundusze ETF?

 • fundusze ETF to gotowe koszyki np. akcji, obligacji, surowców
 • dzięki nim, jednym zleceniem możesz zainwestować w branżę, region czy indeks giełdowy
 • bez pracochłonnego wybierania pojedynczych składników do swojego portfela i z bardzo niskimi kosztami
video-placeholder-image

co zyskasz z funduszami ETF?

prostota i przejrzystość

 • fundusze ETF to setki dostępnych dla Ciebie, gotowych rozwiązań, umożliwiających inwestowanie w indeksy giełdowe, sektory, portfele obligacyjne lub określone surowce
 • nie musisz analizować finansów konkretnych spółek i spędzać wiele czasu budując swój portfel
 • w przeciwieństwie do klasycznych funduszy inwestycyjnych, możesz sprzedać ETF w każdym momencie trwania sesji giełdowej, po bieżącej cenie

niskie koszty i łatwy dostęp

 • przeciętny roczny koszt zarządzania w akcyjnych funduszach ETF wynosi poniżej 0,5%, a wiele funduszy ETF pobiera opłaty nawet mniejsze niż 0,1%. Dzięki automatyzacji procesu, jest taniej niż w przypadku tradycyjnych funduszy inwestycyjnych
 • minimalna wartość zakupu jednej jednostki ETF to zazwyczaj kilkadziesiąt do kilkuset złotych
 • prowizja od transakcji to tylko 0,29% (min. 19 PLN)

dywersyfikacja i wybór

 • fundusze ETF odwzorowują całe indeksy, dzięki temu jednym kliknięciem kupujesz zdywersyfikowany portfel. Jego zróżnicowanie obniża ryzyko Twoich inwestycji w porównaniu do zakupu pojedynczych akcji
 • ponad 200 ETF dostępnych w naszej ofercie odpowie na większość Twoich pomysłów i potrzeb inwestycyjnych, niezależnie od Twojego doświadczenia
 • dzięki ETF możesz rozłożyć swoje inwestycje globalnie i uniezależnić się od lokalnej koniunktury

Pamiętaj, inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem. Aby sprawdzić czy usługa ta jest dla Ciebie, wypełnij ankietę MiFID podczas zakładania rachunku.

wybrane fundusze ETF

w co możesz zainwestowaćnazwaaby kupić wyszukaj w mInwestor
koszyk 500 największych amerykańskich spółek odwzorowujący indeks S&P 500
SPDR S&P 500 UCITS ETF DIST
SPY5
koszyk 100 największych spółek technologicznych
IShares Nasdaq 100 Acc UCITS ETF
CNDX
koszyk 50 największych spółek strefy Euro
ISHARES CORE EURO STOXX 50
EUN2
koszyk 30 największych spółek niemieckich odwzorowujący indeks DAX
ISHARES CORE DAX UCITS ETF D
DAXEX
ETF naśladujący cenę złota
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD
PHAU
ETF naśladujący cenę srebra
WT PHYSICAL SILVER
PHAG
ETF naśladujący cenę ropy WTI
WT WTI CRUDE OIL
CRUD

jak zacząć?

 1. załóż rachunek maklerski (wygodnie, bez wychodzenia z domu) przez internet lub w placówce
 1. zasil swój rachunek dowolną kwotą
 1. możesz zacząć inwestować na całym świecie dzięki funduszom ETF!

pytania i odpowiedzi

Ticker

Ticker to kilkuznakowy symbol przypisany do instrumentu, którym handluje się na giełdzie. Składa się z liter, cyfr lub kombinacji liter i cyfr. Np. ticker spółki Apple to (APPL), Coca-Cola to (KO) a Adidas to (ADS).

W przypadku ETF, ticker jest bardzo przydatnym narzędziem. Nazwy ETF są często długie i zawierają powtarzające się elementy, takie jak nazwa emitenta lub indeksu bazowego. Ticker pozwala na łatwą lokalizację szukanego ETF. Np. iShares Automation and Robotics UCITC ETF to (RBOT) a SPDR S&P 500 UCITS ETF to (SPY5).

W przypadku wielu ETF nazwa ich tickera jest bardziej znana inwestorom, niż nazwa samego ETF. W serwisie transakcyjnym mBanku wyszukujemy dany ETF właśnie po tickerze. Gdy składamy zlecenie na np. SPDR S&P 500 UCITS ETF, wpisujemy do wyszukiwarki SPY5. Lista wszystkich ETF oraz tickerów znajduje się tutaj.

Opłaty

ETF są znane z niskich opłat. Kupując lub sprzedając ETF musimy jednak pamiętać o następujących kosztach.

Opłata za zarządzanie (annual expense ratio) - opłata roczna, którą uwzględnia się w wycenie funduszu. Przeciętna opłata za zarządzanie w europejskich ETF jest na poziomie poniżej 0,4%. Wiele ETF nie pobiera opłat większych niż 0,1%.

Prowizja maklerska za zakup i sprzedaż - w mBanku opłata ta wynosi 0,29% (minimum 19 zł).

Bid/Offer spread – różnica między ceną kupna, a ceną sprzedaży instrumentu notowanego na giełdzie. Średni spread największych europejskich ETF wyrażony procentowo jest zazwyczaj na poziomie nie większym niż 0,1%.

Zlecenia

Funduszami ETF handluje się podobnie łatwo, jak notowanymi na giełdach akcjami. Najpierw wybieramy, czy chcemy złożyć zleceniu kupna, czy zlecenie sprzedaży. Potem wybieramy z serwisu konkretny ETF wpisując ticker ETF. Następnie określamy ilość jednostek ETF, ewentualny limit ceny i ważność zlecenia. Po wprowadzeniu do systemu wspomnianych parametrów, składamy zlecenie.

Dywidenda

Fundusze ETF dzielą się na dwa rodzaje. Fundusze dystrybucyjne, czyli takie które regularnie wypłacają dywidendę oraz fundusze akumulacyjne, czyli takie które dywidendę reinwestują. W przypadku ETF dystrybucyjnego dywidenda jest wypłacana na rachunek maklerski, tak jak w przypadku dywidendy akcyjnej. Z kolei ETF akumulacyjne automatycznie reinwestują otrzymaną dywidendę, której wartość jest odzwierciedlona w wycenie ETF. Na przykład popularny ETF replikujący zachowanie indeksu S&P500, SPDR S&P500 ETF (SPY5) wypłaca dywidendę co kwartał. Z kolei jego odpowiednik pokrywający spółki z indeksu S&P400, SPDR S&P400 MID CAP ETF (SPY4) akumuluje dywidendę, co wpływa na zwiększenie wartości jednostek funduszu.

Dywidendę mogą wypłacać lub reinwestować ETF akcyjne i obligacyjne. ETF surowcowe z zasady nie wypłacają dywidendy.

Informacja o tym czy ETF wypłaca czy też reinwestuje dywidendę jest zazwyczaj zawarta w KIID/KID.

Godziny sesji

krajgiełdaopis rynku w serwisie inwestoragodziny sesji wg czasu Polskiegogodziny sesji wg czasu lokalnego
Niemcy
Deutsche Börse
DEU-XETRA
9:00 – 17:35
9:00 – 17:35
Stany Zjednoczone
NYSE
USA-NYSE
15:30 – 22:00
(14:30 – 21:00)
9:30 – 16:00
Stany Zjednoczone
NASDAQ
USA-NASDAQ
15:30 – 22:00
(14:30 – 21:00)
9:30 – 16:00
Wielka Brytania
London Stock Exchange
GBR-LSE
9:00 – 17:35
8:00 – 16:35

Opodatkowanie dochodów kapitałowych

Dochody uzyskane z inwestycji na rynkach zagranicznych opodatkowane są w ten sam sposób, co dochód Dochody uzyskane z inwestycji na rynkach zagranicznych opodatkowane są w ten sam sposób, co dochód giełdowy z giełdy polskiej.

Dywidendy spółek z rynków zagranicznych są opodatkowane u źródła, wg odpowiedniej dla danego rynku / kraju rejestracji instrumentu bazowego stawki podatkowej (np. USA - 30%, Niemcy - 26,375%, Wielka Brytania - 0%).

Pamiętaj, że zazwyczaj masz możliwość odliczenia co najmniej części zapłaconego u źródła podatku, na bazie umów o podwójnym opodatkowaniu, przy rozliczaniu własnego rocznego PITa.

Nie musisz martwić się o walutę

ETFy na zagranicznych giełdach kupujesz i sprzedajesz w walutach obcych, korzystając ze swojego rachunku złotowego. Nie musisz martwić się przewalutowaniem. Dzieje się to automatycznie, kiedy dokonujesz transakcji, przy bardzo niskich spreadach (różnicy między kursem kupna i sprzedaży waluty). Średni spread na transakcjach na rynkach zagranicznych w 2019 nie przekroczył 0.2%.

Przykład: Gdy będziesz kupować akcje np. Google notowane w USD, a kurs rynkowy 1 USD=4zł, zapłacisz za dolara 4.004 zł Gdy będziesz sprzedawać te same akcje, a kurs rynkowy nadal będzie 1 USD=4 zł, otrzymasz 3.996 złotych za 1 dolara. Oznacza to, że różnica między kupnem a sprzedażą waluty wyniosła tylko 0.8 grosza.

Przykład opracowaliśmy na podstawie historycznego średniego spreadu z 2019 roku. Pamiętaj, spread może zmieniać się w nadzwyczajnych sytuacjach w zależności od sytuacji rynkowej.

Przewalutowanie następuje wyłącznie dla zrealizowanych transakcji. Dywidendy (i inne pożytki pieniężne) wypłacamy w PLN.

Pamiętaj, że gdy składasz zlecenie kupna, w celu zabezpieczenia rozliczenia transakcji, blokujemy środki na Twoim rachunku stosując aktualny kurs NBP dla waluty zlecenia, powiększony o 2%. Powiększony kurs stosujemy na wypadek, gdyby w okresie ważności zlecenia doszło do zmiany kursu walutowego. Po realizacji zlecenia zwracamy Ci nadwyżkę i rozliczamy transakcję z zastosowaniem niskiego spreadu.

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka dotyczących inwestycji w określone instrumenty finansowe znajduje się na stronie internetowej https://www.mdm.pl/ui-pub/site/oferta_indywidualna/rachunek_maklerski.
mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych starta może nawet przekroczyć kwotę zainwestowanego kapitału. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w instrumenty finansowe mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Przy podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej należy kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Klient powinien szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją danego instrumentu i rozważyć, czy jest on dla niego odpowiedni mając na uwadze swoją wiedzę, doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe oraz sytuację finansową. Informacja o charakterystyce poszczególnych instrumentów finansowych, regulaminy świadczenia usług maklerskich, tabele opłat i prowizji i informacja o innych dokumentach związanych ze świadczeniem usług maklerskich przez mBank S.A. znajdują się na stronie https://www.mdm.pl/ui-pub/site/oferta_indywidualna/rachunek_maklerski/oplaty_i_prowizje.