Sygnity

W ramach Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego, mBank stworzył następujace materiały dotyczące spółki Sygnity:

2020-09-02 - Przegląd miesięczny

2020-09-01 - Raport analityczny