Porozmawiajmy o ETF-ach - Invesco Elwood Global Blockchain

Technologia Blockchain, czyli inaczej łańcuch bloków w najbliższych latach może zrewolucjonizować nasze  postrzeganie świata finansów. Blockchain najczęściej kojarzony jest ze światem kryptowalut, ale jest to mocne zawężanie możliwości samej technologii. Łańcuch bloków coraz szerzej wykorzystywany jest w handlu, energetycy, czy medycynie. Blockchain wciąż jest stosunkowo nową technologią, jednak mimo to Światowe Forum Ekonomiczne uważa ją za ważny element rozwoju gospodarki, który może pomóc w rozwiązaniu problemów w globalnych łańcuchach dostaw.

Biuro maklerskie mBanku posiada w swojej ofercie fundusz ETF, który zapewnia ekspozycję na największe firmy z tej branży.

Invesco Elwood Global Blockchain

Stara się odwzorowywać indeks Elwood Blockchain Global Equity Index. Indeks śledzi wyniki globalnych firm, które uczestniczą w ekosystemie blockchain. Obejmuje to firmy zaangażowane w działalność związaną z blockchain, taką jak „wydobywanie” kryptowalut (tj. proces wytwarzania kryptowaluty), a także usługi finansowe związane z blockchain, systemy płatności, czy rozwiązania technologiczne.

Ryzyka

W profilu ryzyka emitent funduszu wskazuje, że inwestycja w Invesco Elwood Global Blockchain wiąże się z ryzykiem na poziomie 6 w 7-stopniowej skali. Jako główne czynniki wpływające na profil ryzyka emitent wskazuje gwałtowne zmiany cen akcji, stopy procentowe, ryzyka polityczne, ryzyka gospodarcze a także specyfikę sektorową. Po więcej informacji zachęcamy do zapoznania się z KID (Key Investor Information).

Aktywa pod zarządzaniem funduszu aktualnie oscylują w okolicy $900 mln.  Fundusz ulokował swoje środki w 54 spółki, jednak żadna ze spółek nie stanowi więcej niż 5% całości aktywów, co zapewnia solidną dywersyfikację. Sama liczba spółek w portfelu jest niewielka, ale w dużym stopniu wynika to ze specyfiki funduszu, który ma wąską specjalizację. Około 24% stanowią dostawcy usług finansowych, 15% firmy zajmujące się półprzewodnikami, a 14% spółki internetowe.

W przypadku podziału geograficznego mamy dwóch zdecydowanych liderów, czyli USA 31% i Japonię 29%, co wprost wynika z faktu, że spółki z tych krajów są światowymi liderami w dziedzinie technologii. Kolejne trzy miejsca zajmują niemal z identycznym udziałem Taiwan, Kanada i Korea Południowa.

  • Monex Group to firma świadcząca usługi finansowe z siedzibą w Tokio. Główna spółka zależna Monex zajmuje się obrotem papierami wartościowymi online i posiada około 2 mln rachunków.
  • Taiwan Semiconductor Manufacturing tajwańskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji układów scalonych, w tym procesorów. Aktualnie jest to największy na świecie niezależny producent układów scalonych.
  • SBI Holdings to japońska firma świadcząca usługi finansowe.
  • Kakao Corp południowokoreańskie przedsiębiorstwo branży internetowej, utworzone w 2014 roku. Powstało z fuzji Daum Communications i Kakao. W swojej ofercie posiada między innymi portale informacyjne i usługi poczty e-mail.
  • GMO internet japońskie przedsiębiorstwo zajmujące się głównie działalnością związaną z infrastrukturą internetową, prowadzi również inne rodzaje działalności, takie jak reklama i media online, internetowe usługi finansowe, rozrywka mobilna i kryptowaluty.
  • Coinbase to amerykańska firma, która obsługuje platformę wymiany kryptowalut.
  • CME Group jest to największa na świecie giełda instrumentów pochodnych, które obejmują produkty rolne, waluty, energię, stopy procentowe, metale, indeksy giełdowe i kontrakty terminowe na kryptowaluty.
  • Bitfarms Ltd/Canada działa jako firma wydobywająca kryptowaluty. Firma zapewnia moc obliczeniową sieciom kryptowalutowym, takim jak Bitcoin, pobierając opłaty z każdej sieci za zabezpieczanie i przetwarzanie transakcji.
  • Hive Blockchain Technologies jest pierwszą notowaną na giełdzie kopalnią kryptowalut debiut nastąpił w 2017 r. pod symbolem HIVE. Firma deklaruje, że wykorzystuje w 100% zieloną energię do wydobywania zarówno Bitcoina, jak i Ethereum.
  • MicroStrategy to firma dostarczająca usługi Business Intelligence, oprogramowanie mobilne i usługi w chmurze.

 

Opracował: Remigiusz Lemke (remigiusz.lemke@mbank.pl)

 

Materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2018 poz. 1112). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Biuro Maklerskie mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Biuro Maklerskie mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Biuro Maklerskie mBanku nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dalsza dystrybucja części lub całości materiału w jakiejkolwiek formie możliwa jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą autorów.