Porozmawiajmy o ETF-ach - L&G CYBER SECURITY UCITS

Wraz z postępującą cyfryzacją naszego codziennego życia, obszar cyberbezpieczeństwa zyskuje na znaczeniu. Zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę badania, które jasno pokazują, że więcej niż co druga firma została dotknięta jakąś formą cyberataku w ciągu ostatniego roku. Według raportu firmy McAfee, dostawcy rozwiązań dla cyberbezpieczeństwa, aktualnie światowe koszty ataków cyfrowych przebroczył 1 bilion USD i od 2018 r. wzrosły o ponad 50%. Trend ten nasila się w czasie pandemii, kiedy wielu ludzi przeszło na racę zdalną, która rozszerza możliwości dla hakerów i zwiększa istotność sprawnej infrastruktury IT. Według badań w kolejnych latach firmy zamierzają ponownie zwiększać swoje wydatki na cyberbezpieczeńśtwo, tak aby nadążyć za przestępcami.

W swojej ofercie Biuro maklerskie mBanku posiada dwa fundusze ETF skupiające się na obszarze cyberbezpieczeństwa. Jako pierwszy omówimy:

L&G CYBER SECURITY UCITS (USPY LN)

L&G Cyber Security UCITS jest funduszem zarządzanym pasywnie, a jego głównym celem jest odzwierciedlenie wyników indeksu ISE Cyber Security® UCITS Index Net Total Return. Fundusz nie wypłaca dywidend, a środki uzyskane z firm reinwestuje w spółki wchodzące w skład indeksu.

W profilu ryzyka emitent funduszu wskazuje, że USPY LN ETF posiada ryzyko na poziomie 6 w 7-stopniowej skali. Ryzyko jest oszacowane na podstawie historycznych danych. Emitent wskazuje, że taki profil związany jest z faktem, że fundusz inwestuje środki w małe i średnie spółki, które są bardziej podatne na niekorzystne wydarzenia biznesowe lub gospodarcze. Dodatkowo inwestycje w technologie są narażone na szybie „starzenie”, czyli pojawienie się nowych bardziej innowacyjnych produktów.

L&G Cyber Security posiada około 2,5 mld USD aktywów pod zarządzaniem. Około 69% środków zainwestowano w spółki z USA, 9% w spółki z Izraela, a 4,5% środków stanowią spółki japońskie.

Fundusz zapewnia również dywersyfikację sub-sektorową. Największy udział mają spółki z sektora komputerów 36%, następnie producenci oprogramowania 24% i spółki związane z szeroko rozumianym Internetem 23%.

 

W ramach tych sektorów fundusz posiada pozycję w 74 firmach. Poniżej znajduje się lista 10 spółek z największą alokacją.

Wraz z postępującą cyfryzacją naszego codziennego życia, obszar cyberbezpieczeństwa zyskuje na znaczeniu. Zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę badania, które jasno pokazują, że więcej niż co druga firma została dotknięta jakąś formą cyberataku w ciągu ostatniego roku. Według raportu firmy McAfee, dostawcy rozwiązań dla cyberbezpieczeństwa, aktualnie światowe koszty ataków cyfrowych przebroczył 1 bilion USD i od 2018 r. wzrosły o ponad 50%. Trend ten nasila się w czasie pandemii, kiedy wielu ludzi przeszło na racę zdalną, która rozszerza możliwości dla hakerów i zwiększa istotność sprawnej infrastruktury IT. Według badań w kolejnych latach firmy zamierzają ponownie zwiększać swoje wydatki na cyberbezpieczeńśtwo, tak aby nadążyć za przestępcami.

W swojej ofercie Biuro maklerskie mBanku posiada dwa fundusze ETF skupiające się na obszarze cyberbezpieczeństwa. Jako pierwszy omówimy:

L&G CYBER SECURITY UCITS (USPY LN)

L&G Cyber Security UCITS jest funduszem zarządzanym pasywnie, a jego głównym celem jest odzwierciedlenie wyników indeksu **ISE Cyber Security® UCITS Index Net Total Return**. Fundusz nie wypłaca dywidend, a środki uzyskane z firm reinwestuje w spółki wchodzące w skład indeksu.

W profilu ryzyka emitent funduszu wskazuje, że USPY LN ETF posiada ryzyko na poziomie 6 w 7-stopniowej skali. Ryzyko jest oszacowane na podstawie historycznych danych. Emitent wskazuje, że taki profil związany jest z faktem, że fundusz inwestuje środki w małe i średnie spółki, które są bardziej podatne na niekorzystne wydarzenia biznesowe lub gospodarcze. Dodatkowo inwestycje w technologie są narażone na szybie „starzenie”, czyli pojawienie się nowych bardziej innowacyjnych produktów.

L&G Cyber Security posiada około 2,5 mld USD aktywów pod zarządzaniem. Około 69% środków zainwestowano w spółki z USA, 9% w spółki z Izraela, a 4,5% środków stanowią spółki japońskie.

Fundusz zapewnia również dywersyfikację sub-sektorową. Największy udział mają spółki z sektora komputerów 36%, następnie producenci oprogramowania 24% i spółki związane z szeroko rozumianym Internetem 23%.

W ramach tych sektorów fundusz posiada pozycję w 74 firmach. Poniżej znajduje się lista 10 spółek z największą alokacją:

  • Proofpoint - to firma dostarczająca usługi i produkty do ochrony przychodzącej poczty e-mail, zapobiegania utracie danych wychodzących, mediów społecznościowych, urządzeń mobilnych szyfrowania poczty e-mail.
  • Fingerprint Cards - to szwedzka firma technologiczna, która opracowuje i produkuje systemy biometryczne. Ich produkty obejmują czujniki linii papilarnych, algorytmy i oprogramowanie do rozpoznawania biometrycznego.
  • NortonLifeLock - to amerykańska koroboracja sprzedająca oprogramowanie komputerowe, szczególnie koncentrując się na dziedzinie bezpieczeństwa danych i zarządzania informacjami.
  • Akamai Technologies Inc -  jedno z największych przedsiębiorstw na świecie zajmujących się przechowywaniem danych i przyśpieszeniem pracy w Internecie.
  • Fortinet Inc - zajmuje się rozwojem i sprzedażą oprogramowania, urządzeń oraz usług z dziedziny bezpieczeństwa teleinformatycznego, takich jak zapory, programy antywirusowe, systemy ochrony przed włamaniami i zabezpieczenia punktów końcowych.
  • VMware Inc - to amerykańska firma zajmująca się przetwarzaniem w chmurze i technologią wirtualizacji z siedzibą w Kalifornii.
  • Radware Ltd - jest amerykańsko-izraelskim dostawcą produktów z zakresu cyberbezpieczeństwa i aplikacji dla centrów danych i chmur obliczeniowych.
  • FireEye Inc - to firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem. W swojej działalności skupia się na wykrywaniu i zapobieganie poważnych cyberataków.
  • Juniper Networks Inc - jeden z największych na świecie producentów sprzętu sieciowego.
  • Check Point Software - międzynarodowy dostawca oprogramowania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Portfolio obejmuje bezpieczeństwo sieci, stacji roboczych, rozwiązań chmurowych, urządzeń mobilnych oraz danych w różnej formie.

 

Materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2018 poz. 1112). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Biuro Maklerskie mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Biuro Maklerskie mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Biuro Maklerskie mBanku nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dalsza dystrybucja części lub całości materiału w jakiejkolwiek formie możliwa jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą autorów.