Porozmawiajmy o ETF-ach - SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF

Inwestowanie dywidendowe, to jeden z najstarszych i najbardziej rozpowszechnionych sposobów alokacji kapitału. W tym podejściu inwestor oczekuje stałych dopływów gotówki z dywidend, które są następnie reinwestowane. Dzięki takiej strategii inwestor w dłuższym horyzoncie czasowym osiąga tzn. efekt kuli śniegowej.

Mianem dywidendowego arystokraty określa się spółki, które wypłacają konsekwentnie dywidendę przez ponad 25 lat, dodatkowo zwiększają jej wartość. Obecnie w indeksie S&P500 jest aż 65 takich spółek, a w wielu przypadkach firmy wypłacają dywidendy ponad 50 lat.

Aktualnie powstanie wiele indeksów śledzących zachowanie spółek dywidendowych z nieco szerszego spektrum. Między innym poprzez złagodzenie wymagań dotyczących konsekwentnego wypłacania dywidend. Na przykład do min. 20 lat. Dzięki temu podejściu można uzyskać lepszą dywersyfikację.

Biuro maklerskie mBanku posiada w swojej ofercie fundusze ETF skupiające się na spółkach dywidendowych. Dziś szerzej opiszemy fundusz SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF, a w kolejnych tygodniach omówimy pozostałe fundusze.

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (UDVD LN ETF)

Fundusz stara się jak najwierniej odwzorować indeks S&P High Yield Dividend Arystocrats. Indeks skupia spółki amerykańskie z indeksu S&P 1500, które konsekwentnie zwiększają dywidendę od przynajmniej 20 lat. W profilu ryzyka emitent funduszu wskazuje, że inwestycja w SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF wiąże się z ryzykiem na poziomie 6 w 7-stopniowej skali. Na przestrzeni ostatniego roku notowania funduszu wzrosły o 34%.

  • Exxon Mobil Corp największy amerykański koncern paliwowy.
  • AT&T największy na świecie konglomerat telekomunikacyjny. Właściciel między innymi Warner Media i HBO.
  • South Jersey Industries Inc. Spółka świadczy regulowane usługi w zakresie gazu ziemnego klientom detalicznym, komercyjnym i przemysłowym w południowym New Jersey.
  • AbbVie to amerykańska firma biofarmaceutyczna, która powstała 2013 roku jako wydzielona jednostka Abbott Laboratories. Jej kapitalizacja giełdowa wynosi $208 mld.
  • National Retail Properties Inc. amerykańska firma zajmująca się inwestycjami w nieruchomości o podwyższonym standardzie.
  • International Business Machine (IBM) to jedno z najstarszych przedsiębiorstw informatycznych na świecie. Aktualnie spółka skupia swoje wysiłki na rozwoju usług „chmury hybrydowej”.
  • Chevron Corp druga największa amerykańska firma z sektora paliwowego, działająca w 180 krajach na całym świecie.
  • Realty Income Corp fundusz inwestycyjny lokujący środki w nieruchomości komercyjne w USA, Portoryko i Wielkiej Brytanii.
  • Federal Realty Investment Trus to fundusz inwestujący w centra handlowe w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych, stanach środkowoatlantyckich, Kalifornii i Południowej Florydzie.
  • Old Republic International Corp to amerykańska firma z branży ubezpieczeniowej. Zajmująca się ubezpieczeniami majątkowymi.

 

Materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2018 poz. 1112). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Biuro Maklerskie mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Biuro Maklerskie mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Biuro Maklerskie mBanku nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dalsza dystrybucja części lub całości materiału w jakiejkolwiek formie możliwa jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą autorów.