Porozmawiajmy o ETF-ach - iShares Global Water UCITS ETF

Dorosły człowiek składa się w około 60% z wody i zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) powinien wypijać ok. 2,5 litra wody dziennie. Woda jest również wykorzystywana przy wielu procesach przemysłowych, a także do produkcji żywności. Właśnie dlatego firmy zajmujące szeroko rozumianą branżą wodną, zarówno dostawcy wody, jak i twórcy urządzeń do jej uzdatniania są tak ważny elementem globalnej gospodarki. Nawet jeżeli na co dzień nie myślimy o nich w tych kategoriach.

Biuro maklerskie mBanku posiada w swojej ofercie fundusz ETF, który zapewnia ekspozycję na największe firmy z tej branży. Jest to również jeden z tematów inwestycyjnych w ramach kategorii ESG i ochrona środowiska.

iShares Global Water UCITS ETF (DH2O LN ETF)

Stara się odwzorowywać indeks S&P Global Water Index, który śledzi wyniki 50 największych i bardziej płynnych firm w globalnych branżach związanych z wodą. Jest to indeks ważony kapitalizacją rynkową i znajdują się w nim spółki zarówno z rynków rozwiniętych, jak i wschodzących.

Ryzyka

W profilu ryzyka emitent funduszu wskazuje, że inwestycja w iShares Global Water UCITS ETF wiąże się z ryzykiem na poziomie 6 w 7-stopniowej skali. Jako główne czynniki wpływające na profil ryzyka emitent wskazuje gwałtowne zmiany cen akcji, stopy procentowe, ryzyka polityczne, ryzyka gospodarcze a także specyfikę sektorową. Po więcej informacji zachęcamy do zapoznania się z KID (Key Investor Information).

Aktywa pod zarządzaniem funduszu aktualnie oscylują w okolicy $2,76 mld. Fundusz ulokował swoje środki w 56 spółkach, co oznacza stosunkowo dużą koncentrację. W dużym stopniu wynika to ze specyfiki samego funduszu, który ma wąską specjalizację. Około 54% stanowią spółki przemysłowe, a 42% spółki użyteczności publicznej.

Podobnie jak w przypadku podziału sektorowego również w przypadku podziału geograficznego fundusz charakteryzuje dość dużą koncentracją. 48% środków ulokowana została w spółkach amerykańskich, 20% w spółkach brytyjskich i niemal 10% w spółkach francuskich. W pierwszej piątce znalazł się jeszcze takie kraje jak Szwajcaria i Japonia.

  • American Water Works to amerykańska spółka użyteczności publicznej działająca w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Firma została założona w 1886. Spółka zajmuje się dostawami wody i odbiorem oraz oczyszczaniem ścieków.
  • Xylem Inc jest dużym amerykańskim dostawcą technologii wodnych w obiektach użyteczności publicznej, mieszkaniowych, handlowych, rolniczych i przemysłowych. Firma prowadzi działalność w ponad 150 krajach.
  • Veolia to francuska grupa działająca w sektorach wodno-ściekowym, energetycznym i gospodarki odpadami.
  • Halma PLC brytyjska firma zajmująca się produkcją urządzeń z branży bezpieczeństwa.
  • Geberit AG szwajcarskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją technologii sanitarnej.
  • Essential Utilities firma zapewnia infrastrukturę i usługi związane z wodą pitną i oczyszczaniem ścieków między innymi w takich stanach jak Pensylwania, Ohio, Karolina Północna, czy New Jersey.
  • Severn Trent brytyjska firma wodociągowa należąca do indeksu FTSE100 zrzeszającego największe spółki notowane na londyńskiej giełdzie.
  • United Utilities Group firma wodno-kanalizacyjna dostarczająca usługi w północno-zachodniej Anglii. United Utilities jest największą spółką zajmującą się wodą na londyńskiej giełdzie
  • Pentair PLC to amerykańska firma zajmująca się uzdatnianiem wody.
  • Suez SA to francuska firma użyteczności publicznej, która działa głównie w sektorach gospodarki wodnej i gospodarki odpadami. Suez jest największym prywatnym dostawcą wody na świecie pod względem liczby obsługiwanych osób.

 

Opracował: Remigiusz Lemke (remigiusz.lemke@mbank.pl)

 

Materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2018 poz. 1112). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Biuro Maklerskie mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Biuro Maklerskie mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Biuro Maklerskie mBanku nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dalsza dystrybucja części lub całości materiału w jakiejkolwiek formie możliwa jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą autorów.