Podatek giełdowy

Zastrzeżenie!


Zwracamy uwagę Inwestorów, że informacje, zamieszczone poniżej, dotyczące opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem akcjami oraz dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych należy traktować wyłącznie jako generalne wskazówki. 

Jednocześnie przypominamy, iż jedynym wiarygodnym źródłem przepisów podatkowych w omawianym zakresie jest tekst Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych (dalej zwana „Ustawą”). Biuro Maklerskie mBanku nie odpowiada za szkody poniesione przez Inwestorów na skutek posłużenia się informacjami zawartymi w niniejszym opracowaniu. 

Zwracamy też uwagę, iż w przypadku inwestorów zagranicznych wpływ na wysokość opodatkowania dochodów uzyskiwanych z dywidend oraz ze sprzedaży akcji mogą mieć również postanowienia wiążących Polskę umów międzypaństwowych w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu. 

Zapoznaj się z materiałem informacyjnym TUTAJ.