Asset Management mBanku najlepszy na rynku w roku 2016

Zdaniem gazety "Parkiet" i "Rzeczpospolitej", podsumowujących wyniki portfeli asset management za rok 2016, widać dominację jednego podmiotu we wszystkich strategiach inwestycyjnych. Kluczem sukcesu zespołu mBanku było zarządzanie zespołowe i elastyczność.

Pełny tekst i tabele z wynikami w artkule p. Jana Morbiato, "Mimo hossy na GPW zarządzający nie rezygnują z zagranicy", "Parkiet", 30.01.17.
Podsumowanie tematu w dodatku "Twoje pieniądze" "Rzeczpospolitej", 2.02.17.