Nagrody Giełdy dla najlepszych na rynku kapitałowym w 2016 roku

Jak co roku pod koniec marca GPW uhonorowała liderów polskiego rynku kapitałowego za osiągnięcia w 2016 roku.
mBank i jego Dom Maklerski opuszczali galę z naręczem statuetek, w pięciu ważnych dla rynku kategoriach:

- za organizację pierwszych ofert publicznych o największej łącznej wartości na głównym rynku akcji
- za najwyższy udział w obrotach sesyjnych akcjami na rynku NewConnect (bez transakcji animatora)
- za najwyższą wartość obrotów sesyjnych obligacjami nieskarbowymi na wszystkich rynkach w ramach Catalyst (bez transakcji animatora)
- za największą wartość emisji nieskarbowych instrumentów dłużnych wprowadzonych na Catalyst
- za największą liczbę i wartość zamówień na produkty informacyjne zawierające dane przetworzone z GPW i BondSpot

Nagrody obejmują wszystkie obszary aktywności biur maklerskich - rynek pierwotny i wtórny, akcje i obligacje, inwestorów indywidualnych i segment instytucjonalny. To kolejne nagrody dla DM w tym roku - w styczniu Dział Analiz DM mBanku po raz kolejny został uznany przez zarządzających za najlepszy na rynku a analityk techniczny, p. Piotr Neidek, otrzymał "Byka i Niedźwiedzia" Parkietu za najlepszy portfel techniczny w 2016 roku.

Pełna relacja i lista nagrodzonych na stronie GPW