Konkurs Parkiet Challenge 2012

Szanowni Inwestorzy,

Gazeta Giełdy „Parkiet” oraz Dom Inwestycyjny BRE Banku zapraszają do udziału w VII Mistrzostwach Polski Inwestorów PARKIET CHALLENGE 2012.

Nagrody

Nagrody za zajęcie od I do III miejsca w obu kategoriach

Nagroda Główna - Volkswagen Passat CC 2.0 TDI

Nagroda za zajęcie II miejsca - Volkswagen POLO Cross 1.2 TSI

Nagroda za zajęcie III miejsca - Volkswagen white up! 1.0 (kategoria AKCJE) i black up! 1.0 (kategoria KONTRAKTY)

 

Miejsce IV - kamera cyfrowa SONY / telewizor Sony LCD 46”

Miejsce V - Laptop Toshiba Portege R -380

Miejsce VI - Canon Eos 600D

Miejsce VII - voucher do SPA

Miejsce VIII - voucher do SPA

Miejsce IX - Mini wieża Denon

Miejsce X - Zestaw Kina domowego SONY z BLU - Ray

Nagrody miesiąca - iPad 2 32GB WiFi + 3G BLACK EU

 

Kalendarz Mistrzostw

Czas trwania Konkursu: 1 lutego do 30 kwietnia 2012r.

Zgłoszenia: od 17 stycznia do 29 lutego 2012r.


Ważne linki:

Punkty Obsługi Klienta DI BRE Banku S.A.

Regulamin Konkursu

Lista spółek, które mogą być przedmiotem inwestycji (Kategoria AKCJE)

Publikacja rankingów na stronie www.mistrzostwa.parkiet.com


Zasady Mistrzostw

Zawodnicy konkurują w dwóch niezależnych kategoriach:

1. KATEGORIA AKCJE,, w ramach której przedmiotem inwestycji mogą być wyłącznie wybrane akcje notowane na GPW w Warszawie
LISTA SPÓŁEK, które mogą być przedmiotem inwestycji w Kategorii Akcje.

2. KATEGORIA KONTRAKTY, gdzie przedmiotem inwestycji mogą być wyłącznie kontrakty terminowe na indeks WIG20 tej serii, której termin wygaśnięcia jest najbliższy – w okresie od 1 lutego do 16 marca będą to kontrakty serii FW20H12, a w okresie od 19 marca do 30 kwietnia kontrakty serii FW20M12.

Każdy z Zawodników może konkurować w jednej, wybranej przez siebie kategorii lub w obydwu. W ramach danej kategorii każdy Zawodnik rozpoczyna Mistrzostwa z Kwotą Startową w wysokości 10 000 zł. W trakcie uczestnictwa w Mistrzostwach dokonanie w ramach Rachunku Konkursowego  jakiejkolwiek wpłaty, wypłaty, przelewu lub transferu instrumentów finansowych jest równoznaczne z wykluczeniem Zawodnika z Mistrzostw w odpowiedniej Kategorii.
Wpływ na rachunek wynikający z realizacji praw z instrumentów finansowych nabytych w ramach Mistrzostw nie powoduje wykluczenia Zawodnika z Mistrzostw.
Zadaniem Zawodników jest osiągnięcie w dniu zakończenia Mistrzostw jak największej wartości aktywów na Rachunku Konkursowym. Zwycięzcami zostają Zawodnicy, którzy w poszczególnych kategoriach po rozliczeniu wszystkich transakcji zawartych do dnia 30 kwietnia włącznie będą posiadać aktywa o największej wartości.

Kto może wziąć udział w Mistrzostwach

W Mistrzostwach może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych z wyjątkiem:

  • Członków władz oraz pracowników spółki Presspublica (Organizator) i DI BRE Banku (Partner Strategiczny Mistrzostw) a także członków ich najbliższych rodzin.
  • Innych osób, których praca zawodowa związana jest z inwestowaniem w instrumenty finansowe notowane na Giełdzie w Warszawie oraz członków ich najbliższych rodzin.


Co należy zrobić aby wziąć udział w Mistrzostwach

Przystąpienie do Mistrzostw następuje poprzez:

  • złożenie w DI BRE Banku Formularza Zgłoszeniowego,
  • otwarcie Rachunku Konkursowego (typ rachunku A dla Kategorii Akcje i/lub typ rachunku F dla Kategorii Kontrakty),
  • zasilenie każdego Rachunku Konkursowego kwotą 10 099zł, przy czym kwota 99zł stanowi bezzwrotną opłatę rejestracyjną, a kwota 10 000zł stanowi Kwotę Startową, z którą każdy Zawodnik rozpoczyna Mistrzostwa.


Wszelkich formalności związanych z przystąpieniem do Mistrzostw najprościej i najszybciej dopełnić można w jednym z 15 Punktów Obsługi Klienta DI BRE.


Zgłoszenia do Mistrzostw przyjmowane są również:

  • W placówkach MultiBanku (dla Klientów MultiBanku),
  • Poprzez serwis mBanku (dla Klientów mBanku).Prowizje maklerskie oraz sposoby składania zleceń

DI BRE Banku zapewnia wszystkim Zawodnikom jednakowe zasady i warunki korzystania z usług maklerskich w okresie trwania Mistrzostw, w tym w szczególności:

  • Bezpłatne prowadzenie rachunku Konkursowego,
  • Notowania giełdowe w czasie rzeczywistym – 1 oferta cenowa, profesjonalna aplikacja zapewniająca pełen dostęp do notowań giełdowych BRE Statica.
  • Jednakowe stawki prowizji maklerskich w wysokości 0,25% minimum 3 zł od zlecenia dla Kategorii Akcje oraz  6zł za każdy zawarty kontrakt terminowy dla Kategorii Kontrakty.


Zawodnicy mogą składać zlecenia:Informacje o przebiegu Mistrzostw

Każdy zawodnik występuje w Mistrzostwach pod pseudonimem,
W trakcie Mistrzostw Organizator publikować będzie, w szczególności na łamach Gazety „Parkiet”, rankingi najlepszych Zawodników z podaniem aktualnej wielkości ich aktywów.

Zapraszamy do zapoznania się z REGULAMINEM VII  Mistrzostw Polski Inwestorów.

Szczegółowe informacje można uzyskać:
Telefonicznie dzwoniąc pod numer 22 697 49 49,
Pocztą elektroniczną pisząc na adres
brebrokers@dibre.pl