Bezpłatne szkolenie na temat produktów strukturyzowanych

Jeszcze w maju Giełda Papierów wartościowych w Warszawie i Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A zapraszają obecnych i przyszłych inwestorów giełdowych z Lublina, Gdańska i Łodzi na bezpłatne szkolenia dot. instrumentów pochodnych i  strukturyzowanych  oraz ETF notowanych na GPW. Obok wprowadzenia do kontraktów terminowych, opcji giełdowych i ETF-ów,  spotkanie będzie również poświęcone analizie aktualnej sytuacji rynkowej.

 

DI BRE i GPW regularnie prowadzą działania w zakresie edukacji na temat rynku kapitałowego, pomagając w coraz lepszym zrozumieniu jego mechanizmów, a co za tym idzie skuteczniejszym zarabianiu z wykorzystaniem narzędzi rynku kapitałowego. Tym razem inwestorzy z Lublina, Gdańska i Łodzi będą mogli poznać tajniki instrumentów pochodnych oraz produktów strukturyzowanych notowanych na GPW.

 

Spotkania, które odbędą się w trzy kolejne czwartki - 17.05 (Lublin), 24.05. (Gdańsk), 31.05. (Łódź) - będą się składały z dwóch bloków. W pierwszym w tajniki wspomnianych instrumentów wprowadzą słuchaczy eksperci z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Z kolei Piotr Neidek z DI BRE, specjalizujący się w analizie technicznej sytuacji spółek giełdowych, omówi bieżącą sytuację na polskim i globalnym rynku kapitałowym.

 

17 maja czwartek - Lublin KONTRAKTY TERMINOWE

W programie:

  1. Wprowadzenie do kontraktów terminowych oraz wybrane strategie na rynku kontraktów terminowych (prowadzący: Marcin Kwaśniewski – Dział Rozwoju Rynku, GPW)
  2. Omówienie bieżącej sytuacji rynkowej (Piotr Neidek – analtyk techniczny DI BRE Banku S.A.)

Rejestracja: http://www.gpw.pl/szkolenie_Lublin

Zapraszamy do Lublina w godz. 16.00-19.00 do Vanilla Hotel przy ul. Krakowskie Przedmieście 12 (wejście do hotelu od ul. Przechodniej).


24.05. Gdańsk ABC OPCJI GIEŁDOWYCH

W programie:

  1. Istota kontraktów opcyjnych, podstawowe informacje o czynnikach wpływających na cenę opcji, zasady obrotu opcjami na WIG20,  Podstawowe informacje o strategiach inwestowania w opcje giełdowe, (prowadzący: Krzysztof Mejszutowicz -  Szef Zespołu Rynku Terminowego Akcji, GPW)
  2. Omówienie bieżącej sytuacji rynkowej (Piotr Neidek – analtyk techniczny DI BRE Banku S.A.)

Rejestracja: http://www.gpw.pl/szkolenie_gdansk

Zapraszamy do Gdańska w godz. 16.00-19.00 do siedziby „Pracodawców Pomorza” przy Al. Zwycięstwa 24, Gdańsk – Wrzeszcz (tuż obok Konsulatu Republiki Chińskiej)

 

31.05. - Łódź KONTRAKTY TERMINOWE

W programie:

  1. Wprowadzenie do kontraktów terminowych oraz wybrane strategie na rynku kontraktów terminowych (prowadzący: Jarosław Przybył – Zespół Rynku Terminowego Akcji, GPW)
  2. Omówienie bieżącej sytuacji rynkowej (Piotr Neidek – analtyk techniczny DI BRE Banku S.A.)

Rejestracja: http://www.gpw.pl/szkolenie_lodz

Zapraszamy do Łodzi w godz. 16.00-19.00 do Centrum Biznesowego Synergia przy ul. Wólczańskiej 128/134 (Sala Klubowa)