Akcjonariat Obywatelski - spotkanie w Przemyślu

Ministerstwo Skarbu Państwa oraz Dom Inwestycyjny BRE Banku SA zapraszają na:

Bezpłatne spotkanie warsztatowe o giełdzie w Sieradzu!

Inwestuj świadomie

20. października, godz. 16.00, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, ul. Tymona Terleckiego 2, sala 119 (I piętro).

Uczestnicy spotkania będą stopniowo wprowadzeni w świat giełdy i inwestycji. Poznają organizację rynku kapitałowego w Polsce, rodzaje instrumentów finansowych,  podstawy analizy fundamentalnej i technicznej. Otrzymają również praktyczne wskazówki czym kierować się inwestując na giełdzie oraz jak korzystać ze swoich praw, jako akcjonariusza spółki giełdowej.

Na spotkaniu będzie można porozmawiać nie tylko z innymi początkującymi inwestorami, ale również ekspertami Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA.

Każdy uczestnik spotkania otrzyma przydatne materiały edukacyjne oraz weźmie udział w konkursach z nagrodami.

 

O CYKLU:

Ogólnopolski cykl spotkań warsztatowych o inwestowaniu na giełdzie obejmuje 49 miast we wszystkich województwach.  Działania prowadzone w ramach Akcjonariatu Obywatelskiego mają na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat inwestowania na rynku kapitałowym. Spotkania mają przystępny, praktyczny charakter. Są otwarte dla wszystkich chętnych.

Cykl  prowadzony jest przez Ministerstwo Skarbu Państwa, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Izbę Domów Maklerskich, spółki PZU oraz TAURON, a także Domy Maklerskie – pełniące role lokalnych gospodarzy.

 

REJESTRACJA:

Poprzez stronę www.AkcjonariatObywatelski.pl lub pod numerem telefonu (71) 332 95 65.

 

***

 

SZCZEGÓŁY SPOTKANIA:

DATA I MIEJSCE:

Przemyśl Czwartek, 20. października 2011, godz. 16.00

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, ul. Tymona Terleckiego 2, sala 119
(I piętro).

PROGRAM:

Moduł I – Akcjonariat Obywatelski

- Co to jest Akcjonariat Obywatelski?

- Debiuty giełdowe w ramach Akcjonariatu Obywatelskiego

 

Moduł II – Wstęp do inwestowania

-Struktura rynku kapitałowego

- Rodzaje instrumentów finansowych

- Od założenia rachunku maklerskiego po udział w walnym zgromadzeniu spółki – praktyczny poradnik debiutującego inwestora giełdowego

 

Moduł III – Świadome inwestowanie, czyli czym kierować się przy inwestycjach giełdowych

- Skuteczne zarządzanie portfelem inwestycyjnym

- Analiza fundamentalna i techniczna, instrumenty pochodne

- Prawa i obowiązki akcjonariusza spółki giełdowej

 

Czas trwania spotkania: 3 godziny (łącznie z przerwami)