Giełdy zagraniczne - LSE, Deutsche Börse, NYSE & NASDAQ

Dom Maklerski mBanku oferuje możliwość inwestowania na giełdach zagranicznych.
Parkiety Londynu, Frankfurtu i Nowego Jorku stają otworem.

Rynki zagraniczne w praktyce - zapis webinaru.

To o czym zawsze marzyłeś staje się faktem - możliwość inwestowania na rynkach zagranicznych w ramach jednego rachunku. Zlecenia możesz składać w złotych polskich - lub w walucie danej giełdy, czyli w EUR, USD lub GBP.

W szczegółach:

  • środki uzyskane ze sprzedaży instrumentów rynku polskiego mogą być wykorzystane na rynkach zagranicznych i vice versa,
  • możesz inwestowć w spółki zagraniczne w ramach maklerskich rachunków IKE i IKZE
  • zlecenia można składać samodzielnie przez Serwis Inwestora, telefonicznie oraz osobiście w Punktach Usług Maklerskich,
  • dla zleceń rozliczanych w złotych polskich, przewalutowanie z waluty rynku na złote polskie następuje wyłącznie dla zrealizowanych transakcji; zlecenia nie zrealizowane nie podlegają przewalutowaniu,
  • dostęp do najważniejszych, światowych rynków w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemczech, bogaty wybór instrumentów zagranicznych: akcje, ETF'y, ADR'y i GDR'y.

Nie zapominamy o ryzykach:

  • inwestowanie w instrumenty notowane na rynkach zagranicznych wiąże się z ryzykiem analogicznym dla danej klasy instrumentu notowanego na rynku polskim, opisanym w udostępnionym na stronie mDM dokumencie MiFID. Dodatkowo, dla instrumentów notowanych w innej walucie niż złoty polski należy uwzględniać ryzyko zmienności kursu walut obcych.

 

Opracowania analityczne DM dotyczące zagranicznych akcji i ETF:

dedykowana zakładka Rynki zagraniczne w DM

Jak składać zlecenia na giełdy zagraniczne?

Oferta rynków zagranicznych jest automatycznie dostępna w ramach rachunków obsługiwanych przez Dom Maklerski mBanku - formatka "Nowe zlecenie" w Systemie Transakcyjnym i pole "Walor" - gdzie wybieramy giełdę na której chcemy złożyć zlecenie i akcje, które chcemy kupić.

Chcesz o tym porozmawiać? 22 697 49 49 i mdm@mbank.pl.