prowizja
notowania i wykresy

Fazy sesji w systemie notowań ciągłych dla akcji:

8:30 - 8:45 8:45 8:45 - 16:50 16:50 - 17:00 17:00 17:00 - 17:05

faza przed
otwarciem

faza
otwarca *

faza notowań
ciągłych *

faza przed
zamknięciem

faza
zamknięcia **

faza
dogrywki

* określenie kursu na otwarciu
** określenie kursu na zamknięciu

Notowania i wykresy możesz przeglądać:

więcej o stawkach za notowania
prowizja
prowizja
jedynie
9 zł kontrakty indeksowe
2,9 zł kontrakty akcyjne
0,19 zł kontrakty walutowe

(przy zleceniach składanych elektronicznie)

Możesz negocjować prowizje przy obrocie powyżej 100 kontraktów miesięcznie.
prowizja
zlecenia
platformy mInwestor, mBank giełda (mobile), telefon (infolinia mBm)
rodzaje zleceń PKC, PCR, PEG, z limitem (wszystkie dostępne w systemie GPW) + specjalne
ważność maksymalnie 365 dni ale nie dłużej niż do końca roku kiedy to GPW anuluje wszystkie zlecenia
rozliczenie D+0
szczególne zasady przyjmowania zleceń
pamiętaj!

Zgodnie z par. 104 pkt. 8 Regulaminu świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym, informujemy, iż depozyt zabezpieczający należy uzupełnić do godziny 8:00 w następnym dniu sesyjnym po wystąpieniu niedoboru.

daytrading

W ramach Umowy prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług maklerskich w obrocie organizowanym derywatami w formule daytrading przedmiotem transakcji mogą być kontrakty terminowe na WIG20. 

prowizja
podatki
  • Od dochodów z transakcji na kontraktach terminowych powinieneś zapłacić podatek. Odpowiednie wyliczenia wyślemy do Ciebie w PIT-8C do końca lutego.

  • Zaznacz opcję elektroniczną w serwisie transakcyjnym. Otrzymasz wtedy PIT-8C przez platformę mInwestor – zakładka historia - dokumenty pit.
  • Dane z PIT-8C powinieneś przenieść do swojego rocznego zeznania, rozliczając wskazany tam dochód razem z innymi transakcjami(zarówno krajowych, jak i zagranicznych)
  • Nie łącz dochodu ze sprzedaży papierów wartościowych z przychodami z innych źródeł (z pracy, emerytury itp.).
  • Wyślij PIT-38 i zapłać należny podatek do 30 kwietnia.
prowizja
depozyty zabezpieczające
  • W momencie składania zlecenia na rachunku maklerskim blokowane są środki pod depozyt zabezpieczający. Blokada wyliczana jest wg wzoru: liczba kontraktów x mnożnik x określony w tabeli zabezpieczenia procent od ostatniej ceny rozliczeniowej instrumentu.
  • Zabezpieczeniem dla instrumentów pochodnych mogą być wyłącznie rozliczone środki pieniężne (gotówka)

  • Jeżeli wartość depozytu spadnie poniżej wymaganej przez KDPW wysokości, powinieneś uzupełnić depozyt do wysokości wstępnego depozytu zabezpieczającego. W przeciwnym razie Biuro maklerskie zamknie otwarte przez Ciebie pozycje.

  • Pamiętaj, że w przypadku skrajnie niekorzystnej sytuacji rynkowej Twoja strata może przekroczyć wysokość depozytu zabezpieczającego.

 

tabela depozytów zabezpieczających

prowizja
nazwy kontraktów terminowych

 

F XYZ k rr 20

 

F – kontrakt futures

XYZ – skrót nazwy instrumentu bazowego (np. W20 dla indeksu WIG20, USD dla pary walut USD/PLN, KGH dla akcji KGHM S.A.)

k – kod określający miesiąc wygaśnięcia kontraktu (H-marzec, M-czerwiec, U-wrzesień, Z-grudzień)

rr – dwie ostatnie cyfry roku wygaśnięcia, np. 21=2021 rok, 22=2022 rok

*20 – oznaczenie mnożnika 20 zł dla kontraktów terminowych na indeks WIG20

FAQ
Dlaczego nie mogę wystawić opcji?
rozwiń
Począwszy od zakończenia sesji giełdowej 20.03.2020 r. wstrzymane jest na czas nieoznaczony przyjmowanie zleceń, w wyniku realizacji których może zostać otwarta pozycja krótka w opcjach. Zlecenia sprzedaży będą przyjmowane i realizowane tylko do wysokości salda opcji na rachunku inwestycyjnym. Ograniczenia wprowadzamy na podstawie §31 ust.7 Regulaminu świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym obowiązującego w Biurze maklerskim mBanku
NKK co to jest?
rozwiń
NKK – Numer Klasyfikacyjny Klienta nadawany przez KDPW każdemu Klientowi, który ma zamiar realizować operacje na rynku derywatów. Służy do realizacji rozliczeń przez KDPW. Jest on niezbędny do złożenia zlecenia..
Gdzie znajdę tabelę depozytów zabezpieczających dla kontraktów terminowych?
rozwiń
Co to jest depozyt do uzupełnienia i co się stanie jak nie uzupełnię depozytu?
rozwiń

Depozyt do uzupełnienia to kwota, którą Inwestor musi dopłacić, aby utrzymać wymagany poziom zabezpieczenia.

 

Zgodnie z par. 104 pkt. 8 Regulaminu świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym, informujemy, iż depozyt zabezpieczający należy uzupełnić do godziny 8:00 w następnym dniu sesyjnym po wystąpieniu niedoboru.

 

Brak uzupełnienia depozytu będzie skutkował w pierwszej kolejności anulowaniem aktywnych zleceń na kontrakty, a następnie wystawieniem zleceń interwencyjnych zamykających pozycje potrzebne do uzupełnienia depozytu. Zlecenia interwencyjne są wystawiane PKC i nie ma możliwości ich anulowania.

zobacz odpowiedzi na pozostałe pytania

 
przydatne skróty
opłaty i prowizje
sprawdź TOiP