Skrót wiadomości - wtorek, 25 czerwca, 18.05

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

25.06. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

W ciągu najbliższych kilkunastu lub kilkudziesięciu miesiącach możliwe jest złożenie wniosku o obniżkę stóp procentowych, z uwagi na sytuację makro w Polsce i Europie - napisał dla PAP Biznes członek RPP Eryk Łon. W ramach możliwych do użycia instrumentów niestandardowych Łon proponuje kredyty dla MŚP, które mają problemy z zatorami płatniczymi.

Koniunktura w handlu w Polsce w II kwartale 2019 roku pogorszyła się - wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH.

Na terenie Polski susza rolnicza, duży niedobór wody występuje w 10 województwach - poinformował Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa.

Nie ma zagrożenia, że Ukraińcy masowo wyjadą z Polski, a migracje mają stanowić jedynie komplementarne uzupełnienie krajowych zasobów pracy - napisano w wystąpieniu zastępcy dyrektora departamentu rynku pracy Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Mirosława Przewoźnika, przygotowanego na wtorkową konferencję w Warszawie.

Wartość udzielonych kredytów konsumpcyjnych w maju wzrosła w Polsce o 8,9 proc. rdr i wyniosła 7,78 mld zł - podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w maju wzrosła w Polsce o 24,8 proc. rdr i wyniosła 5,88 mld zł - podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Banki wydały w maju 109,2 tys. kart kredytowych, o 24,0 proc. więcej rdr - podało Biuro Informacji Kredytowej.

Podaż pieniądza (M3) w maju 2019 roku wzrosła o 9,9 proc. rdr do 1.480 589,5 mln zł - podał Narodowy Bank Polski. W ujęciu miesięcznym podaż pieniądza wzrosła o 0,9 proc.

Wartość udzielonych przez banki kredytów konsumpcyjnych ogółem w maju wzrosła mdm o 1.849,5 mln zł i wyniosła 196.360,6 mln zł - wynika z danych NBP.

Wartość udzielonych przez banki kredytów na nieruchomości dla gospodarstw domowych ogółem w maju wzrosła w porównaniu z poprzednim miesiącem o 4.310,4 mln zł i wyniosła 441.950,6 mln zł - wynika z danych NBP.

Wskaźnik zaufania przedsiębiorców we Francji wyniósł w czerwcu 106 pkt. wobec również 106 pkt. w poprzednim miesiącu - poinformował w komunikacie instytut statystyczny INSEE.

Narodowy Bank Węgier (MNB) pozostawił we wtorek referencyjną, 3-miesięczną depozytową stopę procentową na poziomie 0,9 proc. - poinformował bank po zakończeniu posiedzenia. Stopa ta pozostaje na tym poziomie od maja 2016 r.

Indeks cen domów S&P/Case-Shiller wzrósł w kwietniu o 2,54 proc. rdr i wyniósł 215,68 pkt.

Indeks cen nieruchomości FHFA (Federal Housing Finance Agency), informujący o zmianach średnich cen domów jednorodzinnych w USA, wzrósł w kwietniu o 0,4 proc. mdm - podała FHFA.

Sprzedaż nowych domów w USA w maju wyniosła 626 tys. w ujęciu rocznym - poinformował Departament Handlu.

Amerykański wskaźnik aktywności wytwórczej Richmond Fed wyniósł w czerwcu 3 pkt. - poinformował oddział Fed w Richmond.

BUDŻET, DŁUG

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy znoszącej 18-proc. stawkę PIT dla pracowników do 26. r. życia, których roczne przychody nie przekraczają 85,5 tys. zł. - podał CIR w komunikacie. W bieżącym roku próg zwolnienia z podatku wynosi 35,6 tys. zł, a ustawa ma obowiązywać od 1. sierpnia.

Ministerstwo Finansów na przetargu zamiany 27 czerwca sprzeda papiery OK0521, PS1024, WZ0525, WZ0528, DS1029 i WS0447, a odkupi PS0719, DS1019, WZ0120 i PS0420 - podał resort w komunikacie.

Dane nie potwierdzają, że cudzoziemcy znacząco poprawiają kondycję finansową sektora ubezpieczeń społecznych - wynika z wypowiedzi prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej.

GIEŁDA

Główne indeksy warszawskiej giełdy w większości zakończyły wtorek na minusie. Jedynie sWIG80 minimalnie wzrósł, o 0,1 proc.

Zamknięcie: WIG20 2.303,31 pkt. (-1,19 proc.), WIG 59.480,64 pkt. (-0,87 proc.).

SPÓŁKI

PKN Orlen oczekuje decyzji ze strony Komisja Europejskiej w sprawie przejęcia Lotosu w ciągu 5-6 miesięcy - poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek na spotkaniu z NSZZ Solidarność. Dodał, że jeśli decyzja KE będzie negatywna, to prace w sprawie połączenia Orlenu z Lotosem nie zostaną zatrzymane.

Ewentualna negatywna decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia kontroli nad Lotosem nie zatrzyma współpracy obydwu firm - poinformował PAP Biznes prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Dodał, że w takim scenariuszu Orlen prawdopodobnie po pewnym czasie ponownie złoży wniosek koncentracyjny do Komisji.

Sprzedaż miedzi w grupie KGHM w maju 2019 roku wyniosła 63,7 tys. ton i była wyższa o 28 proc. niż przed rokiem. Produkcja miedzi płatnej w grupie wyniosła w tym czasie 61,9 tys. ton, co oznacza wzrost o 16 proc. rdr - poinformował KGHM w komunikacie, dotyczącym wstępnych wyników produkcyjnych i sprzedażowych.

Grupa kapitałowa Orbisu osiągnie w 2019 roku wynik EBITDA w przedziale 520-550 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Elemental Holding wdraża program emisji obligacji o wartości nie większej niż 64 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Celem emisji jest pozyskanie środków na finansowanie bieżącej działalności i bezpośrednie lub pośrednie refinansowanie zadłużenia spółki z tytułu wyemitowanych obligacji serii E i F.

Walne zgromadzenie Ergisu zgodziło się z rekomendacją zarządu, aby spółka wypłaciła w formie dywidendy za 2018 rok łącznie 3,8 mln zł, czyli 0,1 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Skarbiec TFI sfinalizował proces rejestracji PPK - poinformowało towarzystwo w komunikacie prasowym.

Biuro Maklerskie Alior Banku zakończy współpracę ze Skarbiec TFI - poinformował bank w komunikacie prasowym. Zaznaczył, że decyzja jest wyłącznie wynikiem aktualnej strategii Alior Banku i nie odnosi się w żaden sposób do wyników zarządzania osiąganych przez Skarbca.

Akcjonariusze Enter Air zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 12,28 mln zł, czyli 0,70 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Tomasza Kowalskiego na stanowisko prezesa Deutsche Bank Polska i Roberta Kuraszkiewicza na stanowisko prezesa Banku Pocztowego - podała KNF w komunikacie prasowym.

UOKiK przeprowadził kontrolę w spółce Jeronimo Martins Polska, sprawdzającą, czy właściciel sklepów Biedronka nie wykorzystuje swojej pozycji na rynku wobec polskich dostawców - poinformował UOKiK na Twitterze.

British Automotive Holding podpisał z belgijską spółką SsangYong Motors Middle Europe warunkową, przedwstępną umowę dotyczącą potencjalnej transakcji nabycia udziałów w spółce SsangYong Polska za 1,075 mln zł - poinformował BAH w komunikacie.

Akcjonariusze Cyfrowego Polsatu zdecydowali o wypłacie 594,8 mln zł dywidendy z zysku za 2018 rok oraz kapitału zapasowego, co daje 0,93 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Dniem dywidendy będzie 1 lipca, a wypłata nastąpi w dwóch transzach: 3 lipca i 1 października.

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych dwie kary pieniężne w wysokości 600 tys. zł każda w związku z naruszeniami Altus FIO Parasolowego dotyczącymi wyceny akcji spółki z NewConnect - podała KNF w komunikacie.

W wezwaniu na akcje Globalworth Poland Real Estate ogłoszonym przez Globalworth Holding zawarto transakcje na 1.075.178 akcji - poinformował we wtorek pośredniczący w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie.

Akcjonariusze Kruka zdecydowali, że, zgodnie z rekomendacją zarządu, spółka wypłaci 5 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie 94,7 mln zł - podała spółka w komunikacie. Wypłata dywidendy nastąpi w całości z kapitału zapasowego.

Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander zmniejszył zaangażowanie w akcjonariacie Elektrobudowy i ma 173.612 akcji Elektrobudowy, stanowiące 3,66 proc. głosów na WZ - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze PlayWay zdecydowali, by z zysku netto za 2018 rok spółka wypłaciła 16,4 mln zł dywidendy, co daje 2,49 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze spółki Genomed zdecydowali, że przeznaczy ona na wypłatę dywidendy 1,3 mln zł z zysku za 2018 rok, co daje 1 zł brutto na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Immobile zdecydowali, że spółka wypłaci z kapitału zapasowego powstałego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych dywidendę w wysokości 0,08 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Łącznie na ten cel trafi 6,03 mln zł.

Średnia stopa alokacji w ofercie sprzedaży akcji własnych Centrum Nowoczesnych Technologii wyniosła 24,18 proc. - poinformowała spółka w komunikacie. Łącznie złożono 20 ofert obejmujących 2.440.421 szt. akcji spółki.

Akcjonariusze Biofactory zdecydowali o wypłacie w formie dywidendy za 2018 rok łącznie 247,3 tys. zł, czyli 0,13 zł na akcję - wynika z uchwał podjętych przez walne spółki.

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zmniejszył zaangażowanie w akcjonariat CD Projektu i ma 4,85 proc. głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki - podał producent gier w komunikacie. Łącznie kontrolowane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne fundusze OFE i DFE również zmniejszyły swój udział w akcjonariacie spółki i mają 4,86 proc. ogólnej liczby głosów.

Akcjonariusze NTT System zdecydowali, że spółka wypłaci 0,11 zł dywidendy na akcję za 2018 rok, co oznacza łącznie 1,5 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Firmy Oponiarskiej Dębica zdecydowali, że spółka wypłaci 4,88 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r. - poinformowała Dębica w komunikacie. Łącznie na dywidendę trafi 67,36 mln zł.

Fundusz Spektrum SFIO zarządzany przez BNP Paribas TFI zmniejszył zaangażowanie w Relpol do 4,95 proc. w kapitale zakładowym i głosach na WZ - podał Relpol w komunikacie.

Henderson Park przejął od EPP 70 proc. udziałów w portfolio trzech nieruchomości biurowych o łącznej powierzchni 105 tys. m kw. - podało EPP w komunikacie. EPP obejmie 30 proc. udziałów w spółce joint venture i będzie dalej zarządzać nieruchomościami we współpracy z Henderson Park.

Spółka farmaceutyczna AbbVie poinformowała, że doszła do porozumienia ws. przejęcia Allegran za 63 mld USD. AbbVie zakupi akcje Allegran po 188,24 USD za udział, czyli o 45 proc. więcej, niż wynosiła cena akcji na zamknięciu sesji w poniedziałek.

WALUTY

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,2554 - poinformował NBP.

Złoty powinien utrzymywać się w okolicy poziomu 4,2550 za euro - oceniają analitycy. Perspektywy dla polskich obligacji są cały czas pozytywne.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,1388 USD i 121,97 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Cena miedzi na giełdzie metali w Londynie lekko rośnie. Inwestorzy czekają na rozwiązanie wielu spraw - chodzi. m.in. o protest w chilijskiej kopalni miedzi, spotkanie USA-Chiny na szczycie G20, a w najbliższej perspektywie - na komentarze prezesa Fed we wtorek. Miedź na transakcjach 3-miesięcznych na LME w Londynie zyskuje 0,1 proc. do 5.963,00 USD za tonę - podają maklerzy.

Ceny ropy naftowej w USA spadają o 0,6 proc. po zwyżce w ciągu 3 sesji o 7,7 proc. Inwestorzy analizują informacje z Białego Domu w sprawie relacji z Iranem. Z kolei cięcie dostaw ropy przez kraje OPEC+ w drugiej połowie tego roku nie jest jeszcze przesądzone - podają maklerzy.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zakończyło prace nad projektem strategicznego dokumentu "Polityka Migracyjna Polski" i skieruje go do konsultacji - napisano w tezach do wystąpienia podsekretarz stanu w MSWiA Renaty Szczęch, przygotowanych na potrzeby wtorkowej konferencji w Warszawie.

Przewoźnicy Leo Express s.r.o. oraz Leo Express Global a.s. chcą od połowy grudnia tego roku uruchomić połączenie na trasie Praga - Wrocław. Firmy złożyły wniosek w tej sprawie do prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) - poinformował UTK we wtorkowym komunikacie.

W dwóch dekadach czerwca zarejestrowano o 5,56 proc. więcej rdr nowych samochodów osobowych i dostawczych o dmc do 3,5 tony - podał instytut Samar.

Komisja Nadzoru Finansowego, na podstawie przepisów MiFIR, jednogłośnie podjęła decyzję w sprawie wprowadzenia zakazu oferowania klientom detalicznym inwestycji w opcje binarne - podała KNF w komunikacie.

Zadłużenie zagraniczne Hiszpanii sięgnęło nienotowanego w historii kraju poziomu 2 bln euro brutto na koniec pierwszego kwartału 2019 r. - poinformował we wtorek Bank Hiszpanii (BdE).

WYDARZENIA Z KRAJU

------------------

Nowelizację Kodeksu karnego uchwalono "zbyt pospiesznie" - podkreślił we wtorek w TVN24 prezydencki minister Andrzej Dera. Uważam, że lepiej robić coś z rozwagą niż pośpiesznie - dodał. Jak przyznał, dostrzega, iż podczas prac nad kodeksem "podeptano" regulamin Sejmu.

W czerwcu odsetek osób oceniających, że ogólna sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku wyniósł 52 proc., co stanowi wzrost o 4 pkt. proc. względem maja, zaś odsetek osób uważających, że sytuacja zmierza w złym kierunku wyniósł 33 proc., tj. o 2 pkt. proc. mniej niż miesiąc wcześniej - wynika z badania CBOS.

Nie wyobrażam sobie koalicji PSL z PiS po wyborach parlamentarnych; to nie tylko moje zdanie, ale znakomitej większości członków PSL - powiedział we wtorek lider Stronnictwa Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie możemy mówić o współpracy z kimś, kto chce nas eliminować z życia politycznego - dodał.

Dziś poparcie w PSL na rzecz startu w szerokiej koalicji jest mniejsze niż w lutym, ale prawdopodobnie na posiedzeniu Rady Naczelnej 6 lipca zwycięży ta opcja i skończy się na powtórce Koalicji Europejskiej - mówi w rozmowie z PAP Eugeniusz Kłopotek, sam zwolennik samodzielnego startu.

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar powinien podać się do dymisji - ocenił we wtorek marszałek Senatu Stanisław Karczewski (PiS), nawiązując do stanowiska RPO w sprawie sposobu zatrzymania podejrzanego o morderstwo 10-letniej Kristiny z Mrowin.

Wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk nie zgadza się z poniedziałkowym wyrokiem TSUE, który - według niego - jest wydany wbrew logice. To ocena nieistniejącego stanu prawnego, Polska - nowelizując ustawę o SN - wykonała już wcześniej postanowienia zawarte w tym wyroku - podkreślił.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE ws. Sądu Najwyższego bardzo wyraźnie pokazuje: nie będzie zgody na łamanie praworządności - powiedział we wtorek szef PO Grzegorz Schetyna. Przestrzegał, że naruszanie unijnych zasad praworządności grozi Polsce utratą środków z UE.

Wszystko, co dzisiaj jest obietnicą finansową, jest obietnicą wyborczą - w ten sposób lider PO Grzegorz Schetyna odniósł się do projektu ws. "zerowego PIT" dla młodych, którym ma zająć się we wtorek rząd. W jego ocenie w budżecie nie ma pieniędzy na realizację tej zapowiedzi.

Powinna być kaucja za opakowania, m.in. z makulatury, szkła i plastiku, co do których możliwy jest recykling - powiedział we wtorek w Radiu Plus minister środowiska Henryk Kowalczyk. "To są plany, które powinniśmy zrealizować w I półroczu 2020 r." - dodał.

Rząd przyjął projekt ustawy o dostępności - poinformowało we wtorek Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Zgodnie z projektem w urzędach znikną bariery architektoniczne i cyfrowe, powstanie Fundusz Dostępności, z którego finansowane będą usprawnienia w budynkach dla osób z niepełnosprawnościami.

Posłowie PO-KO domagają się informacji od ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro dlaczego wydłużono śledztwo ws tzw afery PCK. Chcą też się dowiedzieć m.in. czy w śledztwie badany jest wątek prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego.

Burmistrz Giżycka zaproponował mieszkańcom miasta rezygnację z koszenia niektórych skwerów i utworzenia miejskich łąk przyjaznych m.in. owadom. Ponieważ jego pomysł spotkał się z entuzjastyczną reakcją już tego lata niektóre skwery nie będą koszone.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

----------------------

Państwa UE są nadal podzielone w sprawie wydatków na politykę spójności w nowym budżecie - potwierdziło wtorkowe posiedzenie unijnych ministrów. Szef resortu rozwoju Jerzy Kwieciński spodziewa się, że UE wypracuje porozumienie w drugiej połowie 2020 roku.

Będący faworytem do objęcia stanowiska premiera Wielkiej Brytanii Boris Johnson przyznał w poniedziałek, że nie będzie w stanie uniknąć powrotu twardej granicy z Irlandią, ani ceł w wymianie handlowej w razie opuszczenia przez Zjednoczone Królestwo Unii Europejskiej bez porozumienia. Jonson nadal bierze pod uwagę możliwość przeprowadzenia brexitu w terminie 31 października br.

Boris Johnson, faworyt do objęcia stanowiska premiera Wielkiej Brytanii, zapowiedział we wtorek, że w razie jego zwycięstwa kraj opuści Unię Europejską 31 października br.

To pozornie mało prawdopodobny pomysł, ale nazwisko szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska jest wymieniane przez niektórych unijnych dyplomatów w kontekście objęcia przewodnictwa Komisji Europejskiej - pisze we wtorek portal Politico.

Rozmowy dotyczące umowy o wolnym handlu miedzy UE a Mercosurem, organizacją zrzeszającą Argentynę, Brazylię, Paragwaj i Urugwaj, wchodzą na poziom polityczny. W środę wieczorem w Brukseli zaplanowano spotkanie unijnych komisarzy i ministrów z czterech krajów.

Po odzyskaniu przez Rosję pełnego prawa głosu w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy delegacja Ukrainy może wstrzymać swój udział w pracach tej organizacji - ostrzegają we wtorek politycy w Kijowie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził we wtorek rozczarowanie w związku z przywróceniem Rosji prawa głosu w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Nie powinno do tego dojść przed wykonaniem przez Rosję swoich zobowiązań wobec ZP RE - oświadczył.

Rosja na stanowisko wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wysunęła kandydaturę swojego parlamentarzysty Leonida Słuckiego, który w 2014 roku został objęty zachodnimi sankcjami. Głosowanie odbędzie się we wtorek w drugiej połowie dnia.

Moskiewski Sąd Miejski skazał we wtorek obywatela polskiego oskarżonego o szpiegostwo; otrzymał on karę 14 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze - poinformowała agencja TASS powołując się na służby prasowe sądu.

Prezydent Iranu Hasan Rowhani ocenił we wtorek, że nowe sankcje USA wymierzone w Teheran są "oburzające i idiotyczne". Dodał, że decyzja o ich nałożeniu oznacza "pewną porażkę" Białego Domu, który jego zdaniem jest dotknięty "umysłowym opóźnieniem".

Iran podejmie 7 lipca nowe działania, by zredukować swe zobowiązania wynikające z porozumienia nuklearnego z mocarstwami światowymi - zapowiedział we wtorek sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Szamchani cytowany przez agencję Fars.

Każdy atak ze strony Iranu na cokolwiek amerykańskiego spotka się z wielką i miażdżącą siłą - napisał we wtorek prezydent USA Donald Trump. Wcześniej tego dnia przywódca Iranu Hasan Rowhani ocenił, że nowe sankcje USA wymierzone w Teheran są "oburzające i idiotyczne".

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo omawiał w poniedziałek w Abu Zabi z tamtejszym następcą tronu księciem Muhammadem ibn-Zajedem al-Nahajanem sposoby przeciwdziałania zagrożeniom stwarzanym w regionie przez Iran.

Wydaje się, że siostra lidera Korei Płn. Kim Dzong Una, Kim Jo Dzong, awansowała na "szczebel przywódczy" i jest obecnie na poziomie zbliżonym do Czhwe Riong He, określanego jako numer dwa w krajowej polityce - ocenił we wtorek południowokoreański wywiad.

Nad Włochy napływa fala wyjątkowo dotkliwych upałów - ostrzegają meteorolodzy. Według prognoz pod koniec czerwca będzie goręcej niż latem 2003 roku, które przeszło do historii jako rekordowe pod względem temperatur i długości okresu, w jakim się utrzymywały. (PAP Biznes)

asa/ ana/