Oświadczenie o liczbie pracujących - dotyczy rachunków inwestycyjnych prowadzonych przez Biuro maklerskie mBanku dla klienta firmowego. 

 

Do 1 marca każdego roku powinieneś złożyć oświadczenie o liczbie osób pracujących w Twojej firmie za rok ubiegły.

 

Oświadczenie jest deklaracją liczby pracujących na koniec ostatniego zakończonego roku obrotowego (czyli 31 grudnia roku poprzedniego).
Liczbę pracowników podaje się w jednym z trzech przedziałów:

  • do 9 osób
  • od 10 do 249 osób
  • co najmniej 250 osób

 

Wielkość zatrudnienia obejmuje osoby zatrudnione w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy: osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę, mianowanie, powołanie, wybór), właścicieli  i współwłaścicieli oraz zatrudnionych członków rodzin.

 

Nie dotyczy to osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło i umowy zlecenia oraz pracowników sezonowych.

 

 

W jaki sposób powinieneś doręczyć nam oświadczenie?

  • pobierz  „Oświadczenie klienta – liczba pracujących” ze strony: przydatne > dokumenty i regulacje > dyspozycje i formularze
  • uzupełnij i podpisz oświadczenie:
  • wydrukuj, uzupełnij i własnoręcznie podpisz oświadczenie, a następnie zeskanuj je lub
  • otwórz oświadczenie w programie Adobe Acrobat Reader, uzupełnij je i podpisz kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi (podpisy na oświadczeniu powinny być zgodne z zasadami reprezentacji firmy)
  • wyślij oświadczenie mailem (w tytule wiadomości wpisz: OŚWIADCZENIA KLIENTA – LICZBA PRACUJĄCYCH) na adres: mbm@mbank.pl

Jeśli jesteś naszym klientem, to co roku masz obowiązek złożyć oświadczenie o liczbie osób pracujących w Twojej firmie. Zobowiązują Cię do tego:

  • Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym

 

Zbieramy informacje o zatrudnieniu, ponieważ taki obowiązek sprawozdawczy nakłada na banki Narodowy Bank Polski. Reguluje to ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim. Szczegóły tego obowiązku sprawozdawczego opisuje m.in. Instrukcja wypełniania formularzy sprawozdawczych FINREP Jednostkowy Narodowego Banku Polskiego.