Kluczowe Informacje o Instrumencie (KID)

 

Zgodnie z wymogami Dyrektywy MIFID, na niniejszej stronie publikujemy informacje o lokalizacji dokumentów KID wymaganych dla instrumentów PRIIP.

 

Czym są instrumenty PRIIP?

 

Są to instrumenty, których cena (kwota do wypłaty przy wykupie) zależy od wartości referencyjnych (np. indeks giełdowy, kurs walutowy itp.) lub innych aktywów, których Inwestor bezpośrednio nie nabył. Są to np. instrumenty pochodne, certyfikaty funduszy zamkniętych, ETF-y itp.

 

Co to jest KID?

 

Są to Kluczowe Informacje o Instrumencie PRIIP. Jest to krótki dokument (max. 3 strony A4 przy wydruku) zawierający podstawowe ale wyczerpujące informacje o instrumencie PRIIP, napisany w sposób zrozumiały dla Inwestora.

 

Gdzie znajdę KID?

 

Dla instrumentów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, aktualne dokumenty publikowane są na stronach:

 

Dla instrumentów notowanych na rynkach zagranicznych, dokumenty są do pobrania z poziomu Wykazu Instrumentów Zagranicznych w kolumnie NAZWA INSTRUMENTU W SERWISIE INWESTORA.