Regulacja S i zasada 144A

 

Szczególne zasady obsługi zleceń dla akcji podlegających ograniczeniom, wynikającym z przepisów amerykańskiego prawa papierów wartościowych

 

Instrumenty polegające ograniczeniom obrotu w zw. Regulacją S oraz Zasadą 144A, co do których Biuro maklerskie przyjmuje zlecenia i prowadzi badanie, o którym mowa w części B Załącznik nr 14 SZOG:

 

Wykaz akcji, których obrót podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933), część B Załącznika Nr 14 do Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, oświadczenie emitenta oraz firmy inwestycyjnej. Akcje podlegające zasadzie 144A posiadają w wykazie oznaczenie „S144/E.

Wskazane instrumenty finansowe dostępne są wyłącznie systemach eMakler oraz mInwestor, a w przypadku oferty publicznej również w aplikacji mobilnej, w obsłudze telefonicznej i w PUM w Warszawie.

 

Przesłanki mogące wskazywać na bycie Osobą Amerykańską

 

Instrumenty polegające ograniczeniom obrotu w zw. Regulacją S, co do których Biuro maklerskie nie prowadzi badania, o którym mowa w części A Załącznik nr 14 SZOG oraz które są nieaktywne w BM mBanku:

 

Wykaz akcji, których obrót podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933), część A Załącznika Nr 14 do Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, oświadczenie emitenta oraz firmy inwestycyjnej.