Indeksy w dniu 2020-03-31 | 15:04

Nazwa Kurs aktualny Zmiana % Wartość obrotu
NCIndex 258,00 2,03 47 570 345,0887
WIG20 1 507,59 2,03 531 965 850,043
WIG 41 455,41 1,54 678 252 894,1205
sWIG80 10 232,01 1,51 25 585 381,3525
mWIG40 2 834,02 0,04 72 395 215,691