Indeksy w dniu 2020-11-30 | 17:35

Nazwa Kurs aktualny Zmiana % Wartość obrotu
sWIG80 14 856,29 -0,96 36 996 333,4372
mWIG40 3 728,72 -1,08 480 484 918,904
WIG20 1 830,04 -1,22 2 582 081 095,763
WIG 52 639,45 -1,24 3 117 754 602,5782
NCIndex 516,60 -1,25 52 011 577,587