Zlecenia na rynkach zagranicznych

Jeśli chcesz zostać rekinem LSE czy NASDAQ, poznaj szczegółowe informacje dotyczące zleceń na rynki zagraniczne:

 • zlecenia możesz złożyć z rozliczeniem w PLN lub w walucie danej giełdy - EUR, USD lub GBP (więcej informacji o rozliczeniu w walutach obcych)
 • zlecenia realizowane są za pośrednictwem brokera zagranicznego – KBC Bank NV,
 • dopuszczalnymi typami limitu ceny są zlecenia PKC oraz z limitem ceny,
 • dopuszczalnymi typami ważności jest DZIEŃ (ważność na bieżącą bądź najbliższą sesję) lub WDD (Ważne do Dnia – całkowita ważność zlecenia nie więcej niż 30 dni kalendarzowych),
 • nie są dopuszczalne dodatkowe parametry zleceń takie jak: limit aktywacji, ilość ujawniana, ilość minimalna, typ limitu PEG,
 • dla zagranicznych rynków europejskich i amerykańskich będących w ofercie obowiązuje rozliczenie transakcji w terminie D+2, analogicznie jak dla giełdy polskiej,
 • wypłata pożytków pieniężnych dokonywania jest w walucie polskiej,
 • w przypadku wypłaty pożytków z papierów wartościowych z możliwością wyboru wypłaty gotówkowej bądź w papierach wartościowych, wypłata nastąpi w formie domyślnej, o ile DM nie przyjął od klienta innej dyspozycji.
 • nie jest dostępny moduł zleceń specjalnych,
 • zagraniczne instrumenty finansowe nie mogą stanowić zabezpieczenia kredytowego i nie mogą być nabywane za środki pochodzące z kredytu maklerskiego,
 • zagraniczne instrumenty finansowe nie mogą być nabywane z wykorzystaniem odroczonego terminu płatności

 

Sposób wyznaczania pokrycia zlecenia kupna oraz zasady przewalutowania transakcji dla zleceń z rozliczeniem w PLN:

 • dla zleceń kupna blokada środków dokonywana jest w złotym polskim. Wartość blokady wyliczana jest z zastosowaniem aktualnego kursu NBP dla waluty zlecenia powiększonego o 5%,
 • po zawarciu transakcji następuje przewalutowanie wartości transakcji z zastosowaniem kursu brokera zagranicznego KBC Bank NV. Kurs brokera zagranicznego określany jest na podstawie średniego kursu Reuters aktualizowanego co pół godziny (mid-Reuters) i odpowiednio powiększany lub pomniejszany o połowę spreadu. Kurs Reuters jest dostępny na www.reuters.com/finance/currencies.

  Wielkość spreadu wynosi:

  EUR/PLN - do 2,0 gr
  USD/PLN - do 1,8 gr 
  GBP/PLN - do 2,4 gr

Opodatkowanie dochodów kapitałowych

Uzyskane dochody z inwestycji na rynkach zagranicznych opodatkowane są analogicznie jak dla dochodów giełdowych uzyskanych na giełdzie polskiej.

Dywidendy spółek nabytych na rynkach zagranicznych są opodatkowane u źródła wg. odpowiedniej, podstawowej stawki podatkowej dla danego rynku / kraju rejestracji instrumentu bazowego (np. USA - 30%, Niemcy - 26,375%, Wielka Brytania - 0%).

UWAGA:

Z uwagi na model obsługi rynków zagranicznych stosowany w Domu Maklerskim mBanku nie ma możliwości ubiegania się o preferencyjną, obniżoną stawkę opodatkowania wynikającą z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

Opracowania analityczne DM dotyczące zagranicznych akcji i ETF:
dedykowana zakładka Rynki zagraniczne w DM

Rynki zagraniczne w praktyce - zapis webinaru.